Kategórie
Tlačové správy

Obyvatelia v nekonvenčných obydliach podľa SODB 2021

Národná analytická správa sa v jednej z pod­rob­ných te­ma­tic­kých analýz venuje aj oby­va­te­ľom, ktorí sa sčítali na sú­časný pobyt v ne­kon­ven­čných obydliach.

Kategórie
Tlačové správy

Solárna sušička?

Dobrý sused podporil aj ďalšie dobré nápady.

Kategórie
Tlačové správy

Oslávme spolu Svetový deň nosorožcov

Spoznajte zblízka svet druhého naj­väčšieho suchozemského cicavca na na­šej pla­néte – noso­rožca.

Kategórie
Osobné

Naletel som na podvod

Múdri nech sa z mojej chyby poučia! V prípade „Dôveruj, ale preveruj“ som zlyhal.

Kategórie
Tlačové správy

Jeseň v Novej Cvernovke zaháji Nočná

Mesiac zakončí nestranícka volebná afterparty.

Kategórie
Tlačové správy

Ochorenia, ktoré nebolia, mávajú ten najbolestivejší dopad

Starajte sa o seba skôr, ako sa o vás budú musieť starať iní.

Kategórie
Tlačové správy

UMENIE AKO DÔKAZ – umelci a novinári proti konšpiráciám, dezinformáciám a propagande

Združenie kultúrnych inštitútov krajín Európskej únie spoločne s partnermi z oblasti kultúry pripravilo projekt, ktorý má mladým ľuďom pomôcť zorientovať sa v dnešnom kom­pli­ko­va­nom infor­mač­nom svete prostred­níc­tvom ino­va­tív­nych ume­lec­kých a vzde­lá­va­cích for­má­tov. Do pro­jektu sa zapojil aj známy slo­ven­ský influencer Duklock.

Kategórie
Tlačové správy

Siemens Healthineers vyrobil v novom košickom závode už tisíc špičkových ultrazvukov pre tri kontinenty

Globálny líder na trhu me­di­cín­skych tech­no­lógií – Siemens Healthineers – ktorý koncom minulého roka ohlásil začiatok pro­dukcie svojich prémiových ultra­zvu­ko­vých za­ria­dení v novom košickom závode, vyrobil už tisíci špičkový prístroj.

Kategórie
Tlačové správy

Hrozí, že ceny za telefonovanie a mobilný internet budú vyššie

Hrozí, že ľudia môžu platiť viac peňazí za te­le­fo­no­vanie aj mo­bilný inter­net.

Kategórie
Veda

O kométe Nishimura C/2023 P1

Pozorovateľná len cez dobrý ďalekohľad.