Kategórie
Humanistická pomoc

Linka detskej istoty – 17. mája oslavuje spolu so svetom Medzinárodný deň detských liniek!

Dnes 17. mája oslavujeme Medzinárodný deň detských liniek, ktoré sú tu pre všetky deti a mladých ľudí, ktorí to potrebujú.

Kategórie
Humanistická pomoc

Spolupráca prinášajúca humanitné posolstvá

Na Slovensku pôsobí niekoľko desiatok tisíc neziskových organizácií a občianskych združení, ktoré v rámci svojich verejnoprospešných aktivít práce prinášajú mnoho pozitív do života komunít v regiónoch.

Kategórie
Humanistická pomoc

SME ZLATÍ! Získali sme prvé miesto na Digital Pie 2024!

Sme zlatí! S hrdosťou vám ozna­mu­je­me, že sme vy­bo­jo­vali zlato v ka­te­górii Performance na Di­gi­tal Pie 2024!

Kategórie
Humanistická pomoc

Podporme pozostalých a zranených po tragickej nehode v Spišskom Podhradí

Minulú sobotu 6. apríla 2024 otriasla Slo­ven­skom obrovská tra­gé­dia.

Kategórie
Humanistická pomoc

Venujte svoje dve percentá Neinvestičnému fondu UVLF

Univerzita veterinárskeho lekárstva a far­má­cie v Ko­ši­ciach (ďalej len UVLF) je zria­ďo­va­te­ľom Ne­inves­tič­ného fondu UVLF, ktorý je pri­jí­ma­te­ľom 2 % z dane za rok 2023.

Kategórie
Humanistická pomoc

Utrpenie rodín, ktorým hrozí strata bývania, môžete zmierniť aj vy

Kvetnou nedeľou sme vstúpili do tzv. Veľkého alebo Svätého týždňa, v ktorom sa tento­raz celkom trefne stretla svetská volebná dráma so slá­ve­ním duchovnej drámy tajomstva Kristovej smrti a vzkrie­se­nia.

Kategórie
Humanistická pomoc

Venujte 2 % príbehom, na ktorých záleží

Dodávame ľuďom odvahu a po­mocnú ruku, aby sa nebáli po­žia­dať o pomoc v núdzi. Pridajte sa k nám. Stačí, ak na týchto ľudí budete myslieť vo svojom da­ňo­vom priznaní.

Kategórie
Humanistická pomoc

Darujte 2 % pre zmysluplný život našich kamarátov

Podporíte tak občianske združenie Drahuška a my …

Kategórie
Humanistická pomoc

Nájdeme domov aj vašim 2 %

Nenechajte svoje 2 % prepadnúť štátu.

Kategórie
Humanistická pomoc

Zrušenie možnosti poukázať dve percentá z daní mimovládkam by negatívne ovplyvnilo niektoré firmy aj tretí sektor

S blížiacim sa podávaním daňových priznaní sa fyzické a práv­nické osoby rozho­dujú, komu ve­nu­jú dve per­cen­tá z daní.