Kategórie
Tlačové správy

Zažite v zoo zmysluplný Medzinárodný deň detí

Oslavy Medzinárodného dňa detí sa v ZOO Bratislava konajú 1. júna a budú bohaté na aktivity, komentované kŕmenia, prednášky, workshopy a hry.

Kategórie
Tlačové správy

ZOO Bratislava má už tri ťavie mláďatá

Stádo tiav dvojhrbých sa rozrástlo o ďalšie dve mláďatá.

Kategórie
Tlačové správy

ZOO Bratislava získala prestížne ocenenie za odchov mláďaťa orangutana sumatrianskeho

Súťaž BÍLÝ SLON každoročne oceňuje mimo­riadne cho­va­teľ­ské úspechy českých a slo­ven­ských zoo­lo­gických záhrad. ZOO Bratislava získala za odchov mláďaťa oran­gu­tana sumatrianskeho 2. miesto v ka­te­górii Cicavce.

Kategórie
Tlačové správy

Pre nematuritné ročníky pripravila ZOO Bratislava zaujímavý program

Ústne maturity sa blížia a peda­gó­go­via hľa­da­jú pre štu­dentov ne­ma­tu­ritných ročníkov náhradu za zvy­čajné vyu­čo­vanie.

Kategórie
Tlačové správy

ZOO Bratislava má 64 rokov, oslávte to jej návštevou!

ZOO Bratislava oslavuje! Je to už 64 rokov, odkedy prvýkrát otvorila svoje brány návštevníkom. Od svojho vzniku v roku 1960 zohráva dôležitú úlohu v ochrane biodiverzity, vzdelávaní verejnosti o dôležitosti ochrany prírody a aktívne sa podieľa na záchrane a obnove populácií mnohých ohrozených druhov zvierat. Pre návštevníkov pripravila v stredu 8. mája zaujímavý program.

Kategórie
Tlačové správy

V ZOO Bratislava sa narodilo mláďa ťavy Lesia

Jedným z prvých tohoročných mláďat v ZOO Bratislava je samička ťavy dvojhrbej (Camelus bactrianus), narodila sa 18. apríla.

Kategórie
Tlačové správy

Bratislavské mestské dni v ZOO Bratislava

Návšteva zázemia žiráf či levov, ukážka ťažkej techniky, vzdelávací ostrov i vozenie na koňoch či divadielko pre najmenších.

Kategórie
Tlačové správy

Stretnúť ho je obrovská rarita

V Austrálii odfotili nepolapiteľného tvora.

Kategórie
Tlačové správy

Apríl v ZOO Bratislava bude výnimočný

Benefičný beh oRUNgutan, Bratislavské mestské dni, ko­men­to­va­né kŕme­nia, no­vin­ka – „Na slo­víčko s…“

Kategórie
Tlačové správy

Fotografická súťaž v ZOO Dvorec

4. ročník.