Kategórie
Tlačové správy

Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách

25. november bol v roku 1999 vyhlásený OSN za Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách.

Kategórie
Tlačové správy

Rómsky jazyk ako materinský podľa SODB 2021

5. 11. je Medzinárodný deň rómskeho jazyka.

Kategórie
Tlačové správy

ŠÚ SR uverejnil rozšírené výsledky o obyvateľoch

Štatistický úrad Slovenskej republiky uverejnil rozšírené výsledky o obyvateľoch získané Sčítaním obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.

Kategórie
Tlačové správy

Ako sa medzicenzálne zmenil počet obyvateľov v Slovenskej republike vo veku 18 a viac rokov

SODB 2021 ukázalo aj zmeny v dospelej populácii a jej počte až do úrovne obcí. Informáciu, kde výrazne dospelá populácia pribudla a kde naopak evidujeme jej úbytok, prinášame v nasledujúcom texte.

Kategórie
Tlačové správy

Domy s pripojením na plyn v SR

Na základe výsledkov SODB 2021 bolo v Slovenskej republike sčítaných 1 234 592 domov, z ktorých malo pripojenie na plynovú prípojku 838 325 domov (67,9 %). V porovnaní s rokom 2011 je to o 182 363 domov viac, t. j. nárast o 27,8 %.

Kategórie
Tlačové správy

Byť zamestnancom alebo podnikateľom?

Sčítanie obyvateľov domov a bytov v roku 2021 prisľúbilo ukázať ako sa zmenila naša spoločnosť za desať rokov. Zmena sa ukázala aj v otázke, či radšej pracujeme ako zamestnanci alebo či nás láka súkromné podnikanie. Prinášame vám do úrovne krajov SR informácie ako sa medzicenzálne vyvíjal ukazovateľ štruktúra obyvateľov podľa postavenia v zamestnaní.

Kategórie
Tlačové správy

Ako sa zmenili naše zamestnania za desať rokov

Sčítanie obyvateľov domov a bytov v roku 2021 sľubovalo ukázať ako sa zmenila naša spoločnosť za desať rokov. Desať rokov je pre spoločnosť dlhá doba a skutočne sme zmenili mnohé svoje zvyklosti. Okrem iného sa venujeme aj iným povolania. Ako sa zmenili povolania, ktoré vykonávame a živia nás sa dočítate v tomto článku.

Kategórie
Tlačové správy

Vysoká inflácia a jej dopady v oblasti nájomného

Neustále rastúca inflácia má podiel na zvyšovaní cien potravín, pohonných hmôt, ale tiež veľmi často i na výške nájomného.

Kategórie
Tlačové správy

Štatistický úrad uverejnil ďalšie základné výsledky SODB 2021 o obyvateľoch

Štatistický úrad Slovenskej republiky uverejnil ďalšie základné výsledky SODB 2021 na stránke www.scitanie.sk v sekcii „Obyvatelia“.

Kategórie
Tlačové správy

Ako sa zmenil život v obciach SR

Kde pribudlo najviac obyvateľov, domov a bytov.