Kategórie
Tlačové správy

Ako sa zmenili naše zamestnania za desať rokov

Sčítanie obyvateľov domov a bytov v roku 2021 sľubovalo ukázať ako sa zmenila naša spoločnosť za desať rokov. Desať rokov je pre spoločnosť dlhá doba a skutočne sme zmenili mnohé svoje zvyklosti. Okrem iného sa venujeme aj iným povolania. Ako sa zmenili povolania, ktoré vykonávame a živia nás sa dočítate v tomto článku.

Kategórie
Tlačové správy

Vysoká inflácia a jej dopady v oblasti nájomného

Neustále rastúca inflácia má podiel na zvyšovaní cien potravín, pohonných hmôt, ale tiež veľmi často i na výške nájomného.

Kategórie
Tlačové správy

Štatistický úrad uverejnil ďalšie základné výsledky SODB 2021 o obyvateľoch

Štatistický úrad Slovenskej republiky uverejnil ďalšie základné výsledky SODB 2021 na stránke www.scitanie.sk v sekcii „Obyvatelia“.

Kategórie
Tlačové správy

Ako sa zmenil život v obciach SR

Kde pribudlo najviac obyvateľov, domov a bytov.

Kategórie
Tlačové správy

Slovania na Slovensku

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 prinieslo veľa zaujímavých informácií o našej spoločnosti.

Kategórie
Tlačové správy

Ako sa zmenil život v obciach SR

Obec Reca.

Kategórie
Tlačové správy

Československé vzťahy vyjadrené národnosťou podľa SODB 2021

Blízky vzťah medzi našimi národmi sa prejavil aj v SODB 2021, kedy sa k českej národnosti prihlásilo množstvo obyvateľov – historicky sa s ňou seba identifikovalo najviac obyvateľov za 20 rokov. Naopak, moravská národnosť zaznamenala najväčší pokles. Spoločné priesečníky máme v jazyku, rodinných vzťahoch, či dokonca aj v štátnych sviatkoch, ktoré slávime. Ako to teda s českou a moravskou národnosťou na našom území je?

Kategórie
Tlačové správy

Chminianske Jakubovany majú najviac detí

Šiesty mesiac sa viac v našom predstavovaní údajov zo SODB 2021 venujeme deťom. Našich fanúšikov na sociálnych sieťach zaujímali konkrétne obce, kde máme vo zverejnených vekových skupinách najviac detí. Odpoveď prinášame aj s porovnaním na sčítanie v roku 2011.

Kategórie
Tlačové správy

Koľko detí do 14 rokov na Slovensku máme

Už vo štvrtok 30. 6. 2022 si deti na celom Slovensku prevezmú vysvedčenia a na dva mesiace sa zatvoria brány školských zariadení.

Kategórie
Tlačové správy

Koľko máme detí do 6 rokov

SODB 2021 poskytlo mnoho užitočných informácii pre spoločnosť. Vďaka údajom zo sčítaní sme schopní venovať sa aj prognózam demografického vývoja.