Kategórie
Humanizmus Osobné

Čierny deň pre ateizmus

5. november 2017!

Kategórie
Tlačové správy

Zásadne odmietame predĺženie zmluvy na mýtne služby s firmou SkyToll

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SASKA) ako reakcia na pre­dĺ­že­nie zmluvy na mýtne služby s firmou SkyToll.

Kategórie
Tlačové správy

Eurofondy sú obrovskou príležitosťou na rozvoj Slovenska

A zavádzanie inovácií vo všetkých regiónoch.

Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

Počuli ste o NVVE?

O spoločnosti pre dobro­voľnú eutanáziu.

Kategórie
Tlačové správy

Home Credit prináša jedno z najlacnejších cestovných poistení na trhu

Novinka sa dá dojednať na pár kliknutí cez mobilnú aplikáciu.

Kategórie
Tlačové správy

Prinesie MiCA regulácia väčšiu mieru transparentnosti a ochrany pre investorov?

Svet kryptoaktív v celej Európskej únii, a teda aj na Slo­ven­sku, čakajú jed­not­nej­šie pravidlá.

Kategórie
Tlačové správy

SAV uverejnila návrh definície energetickej chudoby, vyplývajúci z analýzy dát od energetikov

Energetická chudoba je najčastejšie definovaná ako stav, keď domácnosť nemá finančné prostriedky na úhradu výdavkov na energie alebo príjmy domácnosti ne­dosta­točne kryjú jej výdavky na energie.

Kategórie
Tlačové správy

Pivovar Šariš zmodernizoval kotolňu za 1,2 milióna eur

Je pripravený prejsť na alternatívne zdroje energie.

Kategórie
Tlačové správy

Spájame ľudí na slovensko-maďarskom pohraničí

Nová kompa zrýchli a skráti spojenie medzi susednými štátmi z takmer hodiny na 15 minút.

Kategórie
Tlačové správy

Navrhujeme reformu tvorby pozícií Slovenska smerom k európskej legislatíve

Tlačová správa Rady pre dobiehanie EÚ strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SASKA) k reforme tvorby pozícií Slovenska smerom k le­gis­la­tí­ve Európskej únie.