Kategórie
Tlačové správy

Rozhlasový most Berlín – Bratislava

Berlínske verejnoprávne rádiá radioeins a rbbKultur budú od pondelka do štvrtka niekoľko hodín denne vysielať naživo z knižnice Goetheho inštitútu. Počas vysielania bude knižnica otvorená pre návštevníkov, ktorí môžu vysielanie sledovať na mieste.

Kategórie
Tlačové správy

UMENIE AKO DÔKAZ – umelci a novinári proti konšpiráciám, dezinformáciám a propagande

Združenie kultúrnych inštitútov krajín Európskej únie spoločne s partnermi z oblasti kultúry pripravilo projekt, ktorý má mladým ľuďom pomôcť zorientovať sa v dnešnom kom­pli­ko­va­nom infor­mač­nom svete prostred­níc­tvom ino­va­tív­nych ume­lec­kých a vzde­lá­va­cích for­má­tov. Do pro­jektu sa zapojil aj známy slo­ven­ský influencer Duklock.

Kategórie
Tlačové správy

Art as Evidence – Umenie ako dôkaz

Umelci a novinári proti konšpiráciám, dezinformáciám a propagande.

Kategórie
Tlačové správy

Na Slovensku vystúpi originálna nemecká skupina ok.danke.tschüss

Kvalitná hudba, vtipné texty a učenie nemčiny ako bonus.