Kategórie
O politike

Noam Chomsky – Tvorba súhlasu

Ak chcete pochopiť, ako funguje aká­koľ­vek spo­loč­nosť, musíte v prvom rade zistiť, kto má také posta­ve­nie, že môže robiť roz­hod­nutia, ktoré určujú, ako má spo­loč­nosť fun­go­vať.

Kategórie
Osobné

Exploidovsky davové psycho

O najlepšom albume od punkovej skupiny Davová psychóza.

Kategórie
Tlačové správy

Najvyšší správny súd je úspešný príbeh

Správne súdy v Bratislave, Banskej Bystrici a Ko­ši­ciach ho môžu nasle­do­vať.

Kategórie
Osobné

Súboj titanov (52)

Davová psychóza verzus Catastrofy.

Kategórie
Osobné

Súboj titanov (51)

Luciano Pavarotti verzus Eric Adams.

Kategórie
Tlačové správy

Hlasy voličov zo zahraničia sú dôležité

Čakajú nás kľúčové voľby.

Kategórie
Tlačové správy

Nástroje pre integrované územné investície sú schválené

Regióny po prvý raz priamo roz­hod­nú o vyše 2 miliardách z euro­fondov.

Kategórie
Tlačové správy

Ponuka zánovných áut sa začína stabilizovať

Výber je väčší, ceny sú ale vyššie.

Kategórie
Tlačové správy

Pohľad spoločenských vied na klimatickú krízu je rovnako dôležitý

Slovenská akadémia vied (SAV) prichádza s po­kra­čo­va­ním úspešnej po­pu­lár­no-náučnej pub­li­kácie o kli­ma­tickej zmene.

Kategórie
Tlačové správy

Mýtus: Bez účtenky nemožno reklamovať

S reklamáciou tovaru alebo služieb sa raz za čas stretne mnoho z nás. I tak celý rad spo­tre­bi­te­ľov ne­pozná pri up­lat­ňo­vaní rekla­mácie všetky svoje práva. A často spo­tre­bi­telia vy­ba­vo­vanie rekla­mácie vzdajú kvôli „zatúlanej“ účtenke. Málo sa však vie, že účtenka k po­da­niu a ús­peš­nému vy­ba­veniu rekla­mácie nie je ne­vy­hnutná.