Kategórie
O politike

Zrušená kandidatúra verzus rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu

Róbert Švec sa rozhodol kandidovať za prezidenta.

Kategórie
O politike

Alexej Navaľnyj zomrel

Uväznený ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj je po smrti, ozná­mi­la väzenská služba. Bol po­va­žo­va­ný za hlav­ného odporcu Putinovho režimu.

Kategórie
O politike

Komunista opäť naletel falošnej správe

Drzo a bez hanby ju šíri na diskusnom fóre Lipka.

Kategórie
O politike

Poslanec Staruch odsudzuje obchádzanie legislatívy pri zmene daní v Bratislave

Otvorený list.

Kategórie
O politike Osobné

NR SR kašle na Ústavu SR

„Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na ni­ja­kú ideo­ló­giu ani nábo­žen­stvo.“

Kategórie
O politike Osobné

Fake na Wikipédii

Ľudovít Kaník verzus Mikuláš Dzurinda.

Kategórie
O politike

Snaha zaviesť teokraciu na Slovensku

Ľudia, dávajte si veľký pozor na bigotných fanatikov!

Kategórie
O politike

Matka Božia bola Rómka

O Márii, matke Ježiša Krista.

Kategórie
O politike

Majme sa na pozore pred náboženským fundamentalizmom

Bigotný fanatizmus stupňuje svoju ne­ná­visť naj­mä pred voľ­bami.

Kategórie
O politike

Noam Chomsky – Tvorba súhlasu

Ak chcete pochopiť, ako funguje aká­koľ­vek spo­loč­nosť, musíte v prvom rade zistiť, kto má také posta­ve­nie, že môže robiť roz­hod­nutia, ktoré určujú, ako má spo­loč­nosť fun­go­vať.