Kategórie
Tlačové správy

Slovenská akadémia vied udelila svoje najprestížnejšie ocenenia

Slovenská akadémia vied každý rok oceňuje špičkových vedeckých pracovníkov a pra­cov­níčky inštitúcie.

Kategórie
Tlačové správy

V septembri môžu za Strom roka zahlasovať aj žiaci

V dvoch súťažných kategóriách pomôžu stromom aj svojej škole.

Kategórie
Tlačové správy

Medzinárodné kolo Ekonomickej olympiády zavíta do Bratislavy

INESS už tento týždeň organizuje vôbec po prvý­krát na Slo­ven­sku medzi­ná­rodné kolo Eko­no­mickej olym­piády.

Kategórie
Zošity humanistov

Bežné mýty o ateistoch

V písomnom aj osobnom styku nás teisti veľmi rýchlo obžalúvajú, že „nemáme morálku“, že sa „hne­vá­me na boha“ alebo že „ateizmus je vlastne len iné ná­bo­žen­stvo“ ako všetky iné. Samo­zrejme majú ateisti morálku. Uznávajú predsa vrodenú ľudskú slušnosť a poznajú zlo­žité morálne systémy, prispô­so­bené jed­not­livým ľudským spo­loč­nos­tiam.

Kategórie
Osobné

Najlepší hardcore

Musím sa podeliť o kvalitný hardcore.

Kategórie
Tlačové správy

AAA AUTO poskytlo zákazníkom ako prvý predajca bezplatné overenie histórie vozidiel

Vďaka novému partnerstvu medzi AAA AUTO a spo­loč­nos­ťou IRIS IDENT, majú klienti možnosť pre­ve­riť si prostred­níc­tvom ODO-Passu históriu kaž­dého vozidla.