Kategórie
Tlačové správy

Oslávme spolu Svetový deň nosorožcov

Spoznajte zblízka svet druhého naj­väčšieho cicavca na na­šej pla­néte – noso­rožca.

Kategórie
Osobné

Naletel som na podvod

Múdri nech sa z mojej chyby poučia! V prípade „Dôveruj, ale preveruj“ som zlyhal.

Kategórie
Tlačové správy

Jeseň v Novej Cvernovke zaháji Nočná

Mesiac zakončí nestranícka volebná afterparty.

Kategórie
Tlačové správy

Ochorenia, ktoré nebolia, mávajú ten najbolestivejší dopad

Starajte sa o seba skôr, ako sa o vás budú musieť starať iní.

Kategórie
Tlačové správy

UMENIE AKO DÔKAZ – umelci a novinári proti konšpiráciám, dezinformáciám a propagande

Združenie kultúrnych inštitútov krajín Európskej únie spoločne s partnermi z oblasti kultúry pripravilo projekt, ktorý má mladým ľuďom pomôcť zorientovať sa v dnešnom kom­pli­ko­va­nom infor­mač­nom svete prostred­níc­tvom ino­va­tív­nych ume­lec­kých a vzde­lá­va­cích for­má­tov. Do pro­jektu sa zapojil aj známy slo­ven­ský influencer Duklock.

Kategórie
Tlačové správy

Siemens Healthineers vyrobil v novom košickom závode už tisíc špičkových ultrazvukov pre tri kontinenty

Globálny líder na trhu me­di­cín­skych tech­no­lógií – Siemens Healthineers – ktorý koncom minulého roka ohlásil začiatok pro­dukcie svojich prémiových ultra­zvu­ko­vých za­ria­dení v novom košickom závode, vyrobil už tisíci špičkový prístroj.

Kategórie
Tlačové správy

Hrozí, že ceny za telefonovanie a mobilný internet budú vyššie

Hrozí, že ľudia môžu platiť viac peňazí za te­le­fo­no­vanie aj mo­bilný inter­net.

Kategórie
Osobné

O kométe Nishimura C/2023 P1

Pozorovateľná len cez dobrý ďalekohľad.

Kategórie
Tlačové správy

Najčastejšie otázky seniorov

Opatrnosti nie je nikdy dosť.

Kategórie
Zošity humanistov

Bol Einstein veriaci človek?

Iste sa vám už stalo, že vás v diskusii opo­nent „upo­zor­nil“, že Voltaire sa pred smrťou vyspo­ve­dal, že Darwin bol hlboko veriaci človek (podľa Stohla „veriaci veľ­duch“), alebo že dokonca Einstein veril v existenciu boha. Zborník Kres­ťan­stvo a fy­zika (SSV, Trnava 2001) sa po­dob­nými nezmyslami hemží. Július Krem­paský sa v jednom článku trikrát odvo­láva na Einsteina citá­ciami typu: „Viera bez vedy je slepá, veda bez viery je chromá.“