Kategórie
Osobné

Na Mliečnej dráhe

Bývali na Mliečnej dráhe. Rodina s deťmi sa kĺzali po mlieku, po dúhe, a ešte boh­vie­čo tam bolo. Bývalo sa im tam dobre. Veľmi dobre.

Kategórie
Tlačové správy

Novou štátnou tajomníčkou MIRRI SR pre regionálny rozvoj je Barbora Lukáčová

Skúsená expertka prichádza do ve­de­nia rezortu re­gio­nál­ne­ho roz­voja po takmer 20 rokoch práce pre samo­správu.

Kategórie
Tlačové správy

Novinky o domácnostiach v SR podľa SODB 2021

Štatistický úrad Slovenskej republiky uverejnil základné údaje o do­mác­nos­tiach na stránke www.scitanie.sk. Prinášame vám naj­dô­le­ži­tej­šie trendy v po­pu­lár­nom článku.

Kategórie
Tlačové správy

Slováci si čoraz častejšie kupujú jazdené „kombíky“ na úver

Presne 50 % vozidiel typu kombi kúpených u najväčšieho slovenského predajcu ojazdených automobilov AAA AUTO sa predáva na úver. Celkový dopyt po rodinných autách tvorí 54 %.

Kategórie
Tlačové správy

Najväčší slovenský zberateľský veľtrh prinesie množstvo unikátov vrátane vzácnej slovenskej bankovky

Poštové známky, staré listy, pohľad­ni­ce, mince, od­znaky, medaily, samo­lepky, figúrky, knihy, platne, minerály, staro­žit­nosti, umenie a množstvo ďalších zau­jí­ma­vých zbe­ra­teľ­ských arte­faktov.

Kategórie
Tlačové správy

Dnes vychádza nový album Petra Lipu NOLA

Uverejnil z neho neworleanskú verziu ikonickej skladby „Štyri kone vrané“.

Kategórie
Tlačové správy

V ZOO Bratislava prišlo na svet mláďa orangutana sumatrianskeho

Bratislavská zoo sa teší z nového prírastku u oran­gu­ta­nov su­matrianskych. Ide nie­len o do­po­siaľ prvé úspešne od­cho­va­né mláďa tohto druhu v ZOO Bra­tislava, ale na Slo­vensku vôbec.

Kategórie
Tlačové správy

EÚ si musí zachovať silnú eurofondovú politiku, je to v národnom záujme Slovenska

O budúcnosti eurofondov hovorili v Bra­tislave mi­nistri a zástup­covia deviatich štátov a Európskej komisie.

Kategórie
Tlačové správy

Alarmujúcu situáciu vo VšZP treba urgentne riešiť

Navrhujeme konkrétne kroky.

Kategórie
Humanizmus

Religulous

Recenzia filmu.