Kategórie
Tlačové správy

Poznáme výsledky anticeny Sexistický kix

Anticeny odbornej poroty a verejnosti si od­ná­ša­jú cestovná kan­ce­lá­ria a pánske holičstvo. Ini­cia­tíva aj v tomto ročníku udelila pozi­tívne oce­ne­nie Kumšt bez sexizmu, získala ho reklama rea­gu­júca na te­ro­ris­tický útok v Teplárni.

Kategórie
Tlačové správy

Jeseň v Novej Cvernovke zaháji Nočná

Mesiac zakončí nestranícka volebná afterparty.

Kategórie
Tlačové správy

UMENIE AKO DÔKAZ – umelci a novinári proti konšpiráciám, dezinformáciám a propagande

Združenie kultúrnych inštitútov krajín Európskej únie spoločne s partnermi z oblasti kultúry pripravilo projekt, ktorý má mladým ľuďom pomôcť zorientovať sa v dnešnom kom­pli­ko­va­nom infor­mač­nom svete prostred­níc­tvom ino­va­tív­nych ume­lec­kých a vzde­lá­va­cích for­má­tov. Do pro­jektu sa zapojil aj známy slo­ven­ský influencer Duklock.

Kategórie
Humanizmus

ZREJME prináša Diskusie o domove

Odlišujeme sa v názoroch, hod­no­tách aj potrebách, ale všetci sme tu doma.

Kategórie
O politike

Majme sa na pozore pred náboženským fundamentalizmom

Bigotný fanatizmus stupňuje svoju ne­ná­visť naj­mä pred voľ­bami.

Kategórie
Osobné

Identita

O „genderovej“ identite.

Kategórie
Tlačové správy

Tohoročný Dúhový PRIDE je skutočné volanie o záchranu

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­rita (SASKA) k dneš­nému po­du­jatiu Dúhový PRIDE.

Kategórie
O politike

Ružinovské zastupiteľstvo odmietlo podporiť LGBTI komunitu

„Cítim hlboké sklamanie z prístupu starostu Martina Chrena a jeho poslancov, ktorí tento návrh zablokovali.“

Kategórie
Tlačové správy

Predstavili sme ďalší odborný tím, tento raz na obnovenie dôvery v spravodlivosť

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SASKA), ktorá dnes predstavila piaty odborný tím – Radu pre obnovu dôvery v spravodlivosť.

Kategórie
Tlačové správy

Art as Evidence – Umenie ako dôkaz

Umelci a novinári proti konšpiráciám, dezinformáciám a propagande.