Kategórie
Tlačové správy

Ako sa zmenili naše zamestnania za desať rokov

Sčítanie obyvateľov domov a bytov v roku 2021 sľubovalo ukázať ako sa zmenila naša spoločnosť za desať rokov. Desať rokov je pre spoločnosť dlhá doba a skutočne sme zmenili mnohé svoje zvyklosti. Okrem iného sa venujeme aj iným povolania. Ako sa zmenili povolania, ktoré vykonávame a živia nás sa dočítate v tomto článku.

Kategórie
Humanizmus

Priebežné výsledky zo sčítania na Atheist Census

Priebežné výsledky z celosvetového sčítania ľudí bez náboženského vyznania.

Kategórie
Tlačové správy

Štatistický úrad uverejnil ďalšie základné výsledky SODB 2021 o obyvateľoch

Štatistický úrad Slovenskej republiky uverejnil ďalšie základné výsledky SODB 2021 na stránke www.scitanie.sk v sekcii „Obyvatelia“.

Kategórie
Tlačové správy

Ako sa zmenil život v obciach SR

Kde pribudlo najviac obyvateľov, domov a bytov.

Kategórie
Tlačové správy

Slovania na Slovensku

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 prinieslo veľa zaujímavých informácií o našej spoločnosti.

Kategórie
Tlačové správy

Ako sa zmenil život v obciach SR

Obec Reca.

Kategórie
O politike

A vinník sa nájde!

Komunizmus a ateizmus strašia dodnes v mnohých hlavách.

Kategórie
Humanizmus O politike

Prízrak menom Chelemendik

O ktorých humanistoch hovorí?

Kategórie
Humanizmus

Dávajme si pozor na nebezpečných fundamentalistov

Ľudia, bdejte! (Julius Fučík)

Kategórie
Tlačové správy

Československé vzťahy vyjadrené národnosťou podľa SODB 2021

Blízky vzťah medzi našimi národmi sa prejavil aj v SODB 2021, kedy sa k českej národnosti prihlásilo množstvo obyvateľov – historicky sa s ňou seba identifikovalo najviac obyvateľov za 20 rokov. Naopak, moravská národnosť zaznamenala najväčší pokles. Spoločné priesečníky máme v jazyku, rodinných vzťahoch, či dokonca aj v štátnych sviatkoch, ktoré slávime. Ako to teda s českou a moravskou národnosťou na našom území je?