Kategórie
Tlačové správy

Svetový deň vody

Pri príležitosti Svetového dňa vody sme pre vás pripravili stručnú zaujímavosť zo SODB 2021.

Kategórie
Tlačové správy

Medzinárodný deň lesov

21. 3. 2023 sme si pripomenuli Medzinárodný deň lesov.

Kategórie
Tlačové správy

Ženy v Trnavskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji sú tradične vydaté

Štatistika je vážna veda, bez ktorej neexistuje pokrok v mnohých oblastiach.

Kategórie
Tlačové správy

Ženy v Banskobystrickom kraji sa vydávať nechcú

Ženy v Nitrianskom kraji ovdoveli.

Kategórie
Tlačové správy

Vzdelané a nezávislé ženy z Bratislavského kraja

Štatistika je vážna veda, bez ktorej neexistuje pokrok v mnohých oblastiach.

Kategórie
Tlačové správy

S východniarkou naveky vekov!

Štatistika je vážna veda, bez ktorej neexistuje pokrok v mnohých oblastiach.

Kategórie
Tlačové správy

Všetko o ženách podľa SODB 2021

Medzinárodný deň žien (často označovaný skratkou MDŽ), pripadajúci každoročne na 8. marec, je medzinárodne uznávaný sviatok stanovený OSN k výročiu štrajku 40 000 newyorských krajčírok v roku 1908.

Kategórie
Tlačové správy

Práca z domu

Vďaka možnosti práce z domu (home office) nie je vzdialenosť na dochádzku do práce dôležitá.

Kategórie
Tlačové správy

Medziregionálny únik mozgov

Štúdia „Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR“, ktorá vznikla na základe údajov zo SODB 2021, veľmi presne definuje únik mozgov z regiónov Slovenska a mapuje migráciu za prácou.

Kategórie
Humanizmus

Ateista nemôže byť bigotný

„Bigotný ateista“ je oxymoron.