Kategórie
Humanizmus

Náboženská viera v Česku

Zaujal ma názor, ktorý na Facebooku napísal užívateľ Praot Kráťa.

Kategórie
Humanizmus

Medzinárodný deň nezvestných detí

Linka detskej istoty, ktorá prevádzkuje krízové linky na číslach 116000 a 116111 non­stop, bezplatne a ano­nymne, si aj tento rok pri­po­mína Medzi­ná­rodný deň nezvestných detí.

Kategórie
Humanizmus

Z Valného zhromaždenia Spoločnosti Prometheus

18. mája 2024 sa uskutočnilo zasadnutie Val­né­ho zhro­mažde­nia Spo­loč­nosti Prometheus – zdru­že­nia svetských huma­nistov, na ktorom jeho delegáti vy­hod­no­tili čin­nosť v rokoch 2022 až 2024.

Kategórie
Humanizmus

Charita zabalená do dôstojnosti

Adriana Kováčová ponúka zaujímavý príbeh.

Kategórie
Humanizmus

165. rokov od vydania ucelenej práce Charlesa Darwina

Charles Darwin sa narodil 12. feb­ru­ára 1809 a zom­rel 19. apríla 1882.

Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

Prosím, nedávajte mi nálepku!

Britská humanistická asociácia opäť oslovuje verejnosť.

Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

K úvahe, že ľavica je viac než moralizovanie

Od Ľuboša Blahu na portáli jeToTak.sk z 25. 3. 2010 mám tento komentár:

Kategórie
Humanizmus

15. jubilejný ročník celoslovenského detského čitateľského maratónu

Linka detskej istoty organizuje teraz v marci 15. jubilejný ročník celoslovenského detského čitateľského maratónu „Čítajme si…“ 2024, ktorý potrvá do 22. marca 2024.

Kategórie
Humanizmus

Drahuškovo spája tri svety a inšpiruje

Koncom júla Drahuškovo oslávi 2 roky od svojho otvorenia.

Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

Kresťanstvo a humanizmus

„Absolútnu pravdu má len jedna trieda ľudí – trieda absolútnych bláznov.“

Ashley Montagu