Kategórie
Tlačové správy

Oceňujeme prvý krok k novej politickej kultúre

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SaS) k prvému kroku k novej politickej kultúre.

Kategórie
Tlačové správy

BILLA získala za prevenciu očných porúch u detí cenu PROKOP 2023

Má neoceniteľný spoločenský prínos a patrí medzi najlepšie PR počiny uplynulého roka.

Kategórie
Veda

Svoj sviatok oslavujú i včely

Aká je úloha opeľovačov v kra­ji­ne a čo ich ohro­zu­je?

Kategórie
Tlačové správy

Množiace sa vyhrážky prekračujú hranice

Sme v intenzívnom kontakte s políciou.

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SaS) k vyhráž­kam voči našim pred­sta­vi­te­ľom.

Kategórie
Tlačové správy

Zastavme násilie

Vyzývame lídrov po­li­tických strán na spo­ločné ro­ko­va­nie.

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SaS) k výzve na zasta­ve­nie násilia a na spo­loč­né ro­ko­va­nie.

Kategórie
Humanizmus

Z Valného zhromaždenia Spoločnosti Prometheus

18. mája 2024 sa uskutočnilo zasadnutie Val­né­ho zhro­mažde­nia Spo­loč­nosti Prometheus – zdru­že­nia svetských huma­nistov, na ktorom jeho delegáti vy­hod­no­tili čin­nosť v rokoch 2022 až 2024.

Kategórie
Tlačové správy

Koncový užívateľ musí vedieť kedy má kontakt s umelou inteligenciou a kedy s človekom

Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Eu­róp­skej ľu­do­vej strane Ivan Štefanec (KDH) chce, aby spotre­bi­te­lia, klienti, koncoví uží­va­te­lia a návštev­níci online stránok vedeli, kedy majú kontakt s pro­duk­tom umelej inte­li­gen­cie a kedy s dielom, či aktivitou, za ktorou stojí človek.

Kategórie
Tlačové správy

Je chybou zrušiť okrúhly stôl politických strán

Reakcia strany Sloboda a Solidarita (SaS) k zrušeniu okrúhleho stola politických strán.

Kategórie
Osobné

Sledujte Ken Tamplin Vocal Academy

Dávam do pozornosti spevácku akadémiu.

Kategórie
Humanistická pomoc

Linka detskej istoty – 17. mája oslavuje spolu so svetom Medzinárodný deň detských liniek!

Dnes 17. mája oslavujeme Medzinárodný deň detských liniek, ktoré sú tu pre všetky deti a mladých ľudí, ktorí to potrebujú.