Kategórie
Tlačové správy

Slovenská akadémia vied si pripomína 70 rokov od svojho vzniku

Slovenská akadémia vied si v roku 2023 pri­po­mí­na 70 rokov od pri­ja­tia zá­ko­na o SAV, ktorý de­fi­no­val jej základy a dneš­nú po­do­bu. Svoje významné jubileum si akadémia pri­po­me­nie via­ce­rý­mi po­du­ja­tia­mi. Ústredné oslavy sa us­ku­toč­nia v Bra­tislave 23. a 24. júna 2023.

Kategórie
Tlačové správy

Veľká noc je predovšetkým príležitosťou na stretnutia

Pri slávení Veľkej noci na Slovensku dnes nie sú najdôležitejšie náboženské a duchovné prvky, ale spoločenský kontakt a rodinné stretnutia.

Kategórie
Tlačové správy

SAV chce mať na Patrónke špičkový vedecký kampus

Vyhlasuje urbanistickú súťaž.

Kategórie
Tlačové správy

Tvary aerosólových častíc výrazne ovplyvňujú svetelný smog

Výskumníci zo Slovenskej akadémie vied vo svojej novej štúdii ukázali, že tvary aerosólových častíc v ovzduší výrazne ovplyvňujú svetelné znečistenie.

Kategórie
Tlačové správy

Venuša a Jupiter sa na oblohe zdanlivo dotknú

Prelom februára a marca ponúka v roku 2023 zaujímavý nebeský úkaz.

Kategórie
Tlačové správy

Pracovný zošit pre partnerskú a sexuálnu výchovu stredoškolákov reflektuje najnovšie vedecké poznatky SAV

Učiteľská obec pôsobiaca na stredných školách a gymnáziách má k dispozícii nový pracovný zošit pre partnerskú a sexuálnu výchovu.

Kategórie
Tlačové správy

Spoluautorom novej vegetačnej mapy Arktídy je aj botanik SAV

Medzinárodný tím botanikov už mnoho desiatok rokov študuje a mapuje vegetáciu arktickej oblasti. Ekologické a stanovištné charakteristiky rastlinstva zaznamenávajú v unikátnej mape, ktorú sprístupňujú širokej vedeckej obci skúmajúcej túto oblasť Zeme.

Kategórie
Tlačové správy

Prvé zmienky o sviatku zamilovaných prišli na územie Slovenska s prekladmi Hamleta

Svetský sviatok Valentín spájaný so svätcom je dnes známy najmä ako oslava lásky.

Kategórie
Tlačové správy

Excelentnosť Slovenskej akadémie vied preveril medzinárodný tím odborníkov

Slovenská akadémia vied zrealizovala počas uplynulého roka druhé komplexné hodnotenie svojich ústavov nezávislým medzinárodným panelom expertov.

Kategórie
Tlačové správy

Na Slovensku začína doba kvantová

V modernej spoločnosti je zabezpečenie informačnej a komunikačnej bezpečnosti jednou z kľúčových úloh pre plynulý chod štátu.