Kategórie
Tlačové správy

Prvá slovenská elektronická súčiastka do počítača má dnes 65 rokov

Presne pred 65 rokmi, 15. októbra 1956, vznikla na Slovensku prvá elektronická súčiastka pre počítač. Skonštruoval ju priekopník informatiky a výpočtovej techniky z Laboratória teoretickej a aplikovanej mechaniky Slovenskej akadémie vied Ivan Plander. Názov súčiastky bol Počítací zosilňovač (výpočtovej jednotky analógového počítača) a tvoril základ budúceho prvého analógového počítača.

Kategórie
Tlačové správy

Slovenskí egyptológovia urobili neočakávaný objav

Egyptológovia z Ústavu orientalistiky SAV a špecialisti podporení Nadáciou Gedíd Aigyptos absolvovali v septembri 2021 v poradí už jedenástu výskumnú sezónu na archeologickej lokalite Tell el-Retábí. Odborníci sa tentoraz zamerali na málo známy severozápadný okraj pevnosti faraóna Ramessa III. z prvej polovice 12. storočia pred našim letopočtom. Počas výskumu sa im nečakane podarilo odkryť ďalšie dve pevnostné hradby, ktoré sa navzájom čiastočne prekrývajú. Tento objav zásadne zmenil predstavu o podobe skúmanej pevnosti.

Kategórie
Tlačové správy

Vesmírna sonda ESA-BepiColombo preletí popri planéte Merkúr

V sobotu 2. októbra 2021 o 1.34 h. stredoeurópskeho času sa sonda BepiColombo po troch rokoch letu priblíži k planéte Merkúr a preletí okolo nej vo vzdialenosti 200 kilometrov. Je to prvý zo série šiestich naplánovaných blízkych preletov. Následne sa sonda v decembri 2025 zachytí na orbite Merkúra a zameria sa na štúdium samotnej planéty. K vývoju a konštrukcii vedeckého prístrojového príslušenstva sondy prispela aj Slovenská akadémia vied a slovenské technologické firmy.

Kategórie
Tlačové správy

Strach z očkovania u Slovákov prevažuje nad solidaritou s najzraniteľnejšími

Podľa dát Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) patrí Slovensko medzi krajiny EÚ s najnižšou mierou zaočkovanosti proti ochoreniu COVID-19. Zároveň takmer polovica obyvateľov neprejavuje o očkovanie záujem. Výsledky najnovšej štúdie kolektívu vedkýň z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV (CSPV SAV) naznačujú, že dôvodom nízkej zaočkovanosti Slovákov a Sloveniek je ich zvýšený strach z vakcíny a bezmocnosť pri hodnotení jej bezpečnosti. Tieto pocity dokonca prevažujú aj nad ochotou solidárne ochrániť ostatných ľudí vo svojom okolí.

Kategórie
Tlačové správy

Svetový expert vo výskume včelieho medu pochádza zo SAV

Americká internetová platforma Expertscape realizovala nezávislé medzinárodné hodnotenie lekárov, vedcov a inštitúcií pôsobiacich v biomedicínskej oblasti. Na základe výsledkov zaradila Juraja Majtána z Ústavu molekulárnej biológie SAV medzi najvýznamnejších svetových expertov vo výskume včelieho medu. Juraj Majtán sa v publikovanom rebríčku umiestnil na 8. mieste z celkových 14 583 hodnotených pracovníkov a patrí k najlepším 0,1 % expertov. Platforma Expertscape uverejnila výsledky v rámci národného mesiaca medu – septembra, ktorý je v USA venovaný propagácii včelárenia a včelárskeho priemyslu.

Kategórie
Tlačové správy

Medzinárodnú cenu SAV 2020 v oblasti vied o spoločnosti a kultúre si prevzal profesor Antoine Marès

Slovenská akadémia vied dnes v Zrkadlovej sieni bratislavského Primaciálneho paláca odovzdala Medzinárodnú cenu SAV v oblasti vied o spoločnosti a kultúre. Ocenenie si prevzal profesor Antoine Marès, významný odborník na dejiny strednej Európy. Pod svojím vedením sústreďuje veľkú skupinu francúzskych vedcov, ktorí sa špecializujú na poznanie súčasnej strednej Európy – Groupement de recherches GDRConnaissance de l´Europe médiane. Vo Francúzsku je považovaný za najvýznamnejšiu vedeckú autoritu na dejiny Československa. V súčasnosti je emeritným profesorom na Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Jeho dlhoročná spolupráca so slovenskými historikmi a spoločenskými vedcami tvorí menšiu, no významnú časť jeho vedecko-výskumnej, vedecko-organizačnej a pedagogickej činnosti.

Kategórie
Tlačové správy

Vzdelávacia súťaž o Slnku ponúka atraktívne výhry

Projekt Európskeho slnečného teleskopu (EST) v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied (SAV) a Astronomickým ústavom SAV organizuje medzinárodnú vzdelávaciu súťaž pre základné a stredné školy s názvom „Pohľad na Slnko“. Študenti a študentky z celej Európy môžu skúmať rôzne témy a javy týkajúce sa našej hviezdy a pomôcť odborníkom zostaviť špeciálnu encyklopédiu o Slnku EST Solarpedia. Hlavnými cenami súťaže sú zájazd na Tenerife spojený s návštevou Observatória Teide a špičkový slnečný ďalekohľad pre školu. Registrácia do súťaže je otvorená do 30. októbra 2021.

Kategórie
Tlačové správy

Pripomíname si benefity pozitívneho myslenia

Výskum pozitívneho myslenia sa začal už v osemdesiatych rokoch. Viaceré štúdie odvtedy potvrdili, že optimizmus je úzko spojený s telesnou aj duševnou pohodou. Pozitívne myslenie môže znížiť riziko úmrtia na kardiovaskulárnu chorobu, predĺžiť život, pomáha nám lepšie zvládať stres a je zadarmo. Priaznivé účinky optimistického pohľadu na svet si od roku 2003 každoročne 13. septembra pripomíname v rámci Dňa pozitívneho myslenia.

Kategórie
Tlačové správy

Slovenská akadémia vied podporuje reformu ochrany prírody

Zástupcovia vedeckej obce z biologicko-ekologickej sekcie ústavov SAV podporujú návrh novely zákona o ochrane prírody a krajiny a prevod štátnych pozemkov v chránených územiach pod správu Ministerstva životného prostredia SR. Víziu národných parkov riadených jediným ministerstvom dohliadajúcim na medzinárodné štandardy IUCN (Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov) považujú za nevyhnutný predpoklad efektívnej ochrany životného prostredia. Vyhlásenie zároveň podporujú všetci členovia Predsedníctva SAV. Kompletné znenie stanoviska dnes SAV uverejnila na svojom webovom sídle.

Kategórie
Tlačové správy

Maskulínny svet úspešných podnikateľov formujú rodové stereotypy

Keď si máme predstaviť úspešného podnikateľa, predstavíme si muža. A sú to práve muži, ktorí prejavujú podnikateľské zámery častejšie ako ženy. Kariéra podnikateľky je pre ženy menej atraktívna. Veria, že majú menej schopností na to, aby uspeli a ak by sa pre založenie firmy rozhodli, očakávajú menej podpory zo strany priateľov a príbuzných. Aj tieto výsledky priniesla najnovšia štúdia psychologičiek a psychológov zo Slovenskej akadémie vied, ktorá analyzuje, do akej miery rodové stereotypy ovplyvňujú podnikateľské zámery Slovákov a Sloveniek.