Kategórie
Osobné

Ako ľahko sa vie šíriť klamstvo

Zrejme kresťan, ale nekatolík, s prezývkou Yanko šíri po ro­koch klamstvo o pá­pe­žo­vi Františkovi.

Kategórie
Tlačové správy

Projekt Hoaxy a podvody začína odznova!

Prispejte na jeho štart.

Kategórie
Osobné

Komunista verí konšpiračným bludom

Komunista s diskusnou prezývkou Kasafran opäť naletel.

Kategórie
Tlačové správy

UMENIE AKO DÔKAZ – umelci a novinári proti konšpiráciám, dezinformáciám a propagande

Združenie kultúrnych inštitútov krajín Európskej únie spoločne s partnermi z oblasti kultúry pripravilo projekt, ktorý má mladým ľuďom pomôcť zorientovať sa v dnešnom kom­pli­ko­va­nom infor­mač­nom svete prostred­níc­tvom ino­va­tív­nych ume­lec­kých a vzde­lá­va­cích for­má­tov. Do pro­jektu sa zapojil aj známy slo­ven­ský influencer Duklock.

Kategórie
Osobné

Čaká vás zásielka na platbu?

Pozor na hoax, ktorý chce poškodiť DHL. Ale aj vás.

Kategórie
Tlačové správy

Art as Evidence – Umenie ako dôkaz

Umelci a novinári proti konšpiráciám, dezinformáciám a propagande.

Kategórie
Osobné

Novinári šíria aj nepravdivé správy

Neoverujú si pravdivosť informácií.

Kategórie
Osobné

Pre klientov FIO banky

Pozor na podvodnú správu!

Kategórie
Humanizmus

Humanisti naleteli na vtip

Predmet vtipu (hoaxu): Americká psychologická asociácia klasifikovala vieru v boha ako duševnú chorobu.

Kategórie
Osobné

Keď kňaz hovorí o pravde…

…tak myslí na „náboženskú pravdu“.