Kategórie
Veda Zošity humanistov

Metodologický kontra filozofický naturalizmus

Prečo byť skeptický aj v otázke náboženstva.

Kategórie
Veda Zošity humanistov

Medzi význačnými vedcami rastie počet neveriacich

Autori, ktorí v roku 1997 hlásili, že za 80 rokov (od roku 1916) sa medzi vedcami v USA počet ne­ve­ria­cich ne­zme­nil (asi 40 % vedcov verí), zahlá­si­li o rok a pol, že v tom istom období sa počet veriacich medzi význačnými vedcami prudko znížil.

Kategórie
Osobné Veda

Šokujúce zistenie? Táraniny!

Tak som si prečítal čo-to z bul­vá­ru.

Kategórie
Veda

Najprv látka, potom funkcia

Priekopnícke poznatky o evolúcii rastlinných hormónov.

Kategórie
Veda

Vedecký grantový program IMPULZ má štvrté pokračovanie

Excelentní vedci z celého sveta majú dvere otvo­re­né, ak chcú prísť na Slo­ven­sko.

Kategórie
Veda

Nepodložené presvedčenia posilňujú pocity bezmocnosti a distresu

Pandémia COVID-19 radikálnym spôsobom ovplyv­ni­la mnohé oblasti života.

Kategórie
Veda

Sú naše peniaze v bezpečí?

Tajomstvá kryptografie, ktoré môžeme prezradiť.

Kategórie
Veda

Svoj sviatok oslavujú i včely

Aká je úloha opeľovačov v kra­ji­ne a čo ich ohro­zu­je?

Kategórie
Veda

Na oblohe je v činnosti meteorický roj Lyríd

Po dlhej jarnej prestávke, keď od ukončenia činnosti me­te­o­ric­kého roja Kvadrantíd začiatkom januára nebol v čin­nosti žiadny meteorický roj, sa v týchto dňoch začína akti­vita Lyríd. Nebeské divadlo môžeme po­zo­ro­vať do 25. apríla, jeho maxi­mum nastane 22. apríla 2024.

Kategórie
Veda

O kométe Nishimura C/2023 P1

Pozorovateľná len cez dobrý ďalekohľad.