Kategórie
Tlačové správy

Rozhlasový most Berlín – Bratislava

Berlínske verejnoprávne rádiá radioeins a rbbKultur budú od pondelka do štvrtka niekoľko hodín denne vysielať naživo z knižnice Goetheho inštitútu. Počas vysielania bude knižnica otvorená pre návštevníkov, ktorí môžu vysielanie sledovať na mieste.

Kategórie
Tlačové správy

Ľudia bez domova ako spoločenský fenomén

Národná analytická správa, ktorá vznikla na základe výsledkov SODB 2021 veľmi presne definuje bez­do­movcov v SR.

Kategórie
Tlačové správy

Taylor Wessing zastupuje prezidentku Slovenskej republiky v spore o ochranu osobnostných práv proti poslancovi Robertovi Ficovi

Prezidentka Slovenskej republiky na ochranu svojej osoby pred opakovanými verbálnymi útokmi poslanca Roberta Fica podala na súde žalobu.

Kategórie
Tlačové správy

Obyvatelia v nekonvenčných obydliach podľa SODB 2021

Národná analytická správa sa v jednej z pod­rob­ných te­ma­tic­kých analýz venuje aj oby­va­te­ľom, ktorí sa sčítali na sú­časný pobyt v ne­kon­ven­čných obydliach.

Kategórie
Tlačové správy

Solárna sušička?

Dobrý sused podporil aj ďalšie dobré nápady.

Kategórie
Tlačové správy

Oslávme spolu Svetový deň nosorožcov

Spoznajte zblízka svet druhého naj­väčšieho cicavca na na­šej pla­néte – noso­rožca.

Kategórie
Osobné

Naletel som na podvod

Múdri nech sa z mojej chyby poučia! V prípade „Dôveruj, ale preveruj“ som zlyhal.

Kategórie
Tlačové správy

Jeseň v Novej Cvernovke zaháji Nočná

Mesiac zakončí nestranícka volebná afterparty.

Kategórie
Tlačové správy

Ochorenia, ktoré nebolia, mávajú ten najbolestivejší dopad

Starajte sa o seba skôr, ako sa o vás budú musieť starať iní.

Kategórie
Tlačové správy

UMENIE AKO DÔKAZ – umelci a novinári proti konšpiráciám, dezinformáciám a propagande

Združenie kultúrnych inštitútov krajín Európskej únie spoločne s partnermi z oblasti kultúry pripravilo projekt, ktorý má mladým ľuďom pomôcť zorientovať sa v dnešnom kom­pli­ko­va­nom infor­mač­nom svete prostred­níc­tvom ino­va­tív­nych ume­lec­kých a vzde­lá­va­cích for­má­tov. Do pro­jektu sa zapojil aj známy slo­ven­ský influencer Duklock.