Kategórie
Tlačové správy

SASKA spúšťa letnú kampaň „Ženy sú 51 % populácie“

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SASKA) k letnej kampani.

Kategórie
Tlačové správy

Nové zážitkové programy – „Rande s…“

Už v ponuke za osviežujúce letné ceny!

Kategórie
Humanizmus Knihy Zošity humanistov

Delúzia Boha

Recenzia a úvaha.

Kategórie
Tlačové správy

Energetická bezpečnosť Slovenska je ohrozená

V zime riskujeme vysoké ceny plynu.

Kategórie
Tlačové správy

Parlament schválil novelu zákona

Umožní zachrániť eurofondové projekty.

Kategórie
Tlačové správy

Zlepšujeme služby pre občanov

Parlament schválil novelu zákona, kto­rý­mi sme zru­ši­li ne­zmy­sel­né poplatky, po­sil­ňu­je­me ky­ber­ne­tickú bezpeč­nosť a ro­bí­me po­ria­dok vo fi­nan­co­va­ní re­gio­nál­nych pro­jek­tov.

Kategórie
Tlačové správy

Prelaďte sa na letné stravovanie a zdravé grilovanie

Leto sa spája s vodou, grilovačkami, sladkým nič­ne­ro­be­ním či drinkmi s ka­ma­rát­ka­mi na te­ra­se. Počas letného teplého počasia nám ne­chu­tia ťažké ani vy­prá­ža­né jedlá, sia­ha­me skôr po ľahkých šalátoch.

Kategórie
O politike

Ružinovské zastupiteľstvo odmietlo podporiť LGBTI komunitu

„Cítim hlboké sklamanie z prístupu starostu Martina Chrena a jeho poslancov, ktorí tento návrh zablokovali.“

Kategórie
Tlačové správy

Beta verzia programu je hotová, predstavili sme priority v sociálnych rezortoch

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SASKA) k časti beta verzie programu, ktorá sa venuje sociálnym rezortom, a teda zdravotníctvu, sociálnym veciam a sociálne vylúčených spoločenstvám.

Kategórie
Osobné

Čaká vás zásielka na platbu?

Pozor na hoax, ktorý chce poškodiť DHL. Ale aj vás.