Kategórie
O politike

Nezaložím stranu

Prezident Andrej Kiska odpovedal na otázku, ktorú často dostáva.

Kategórie
Tlačové správy

Petícia za odvolanie riaditeľa tajnej služby

Strana ZA ĽUDÍ spúšťa petíciu za od­vo­la­nie ria­di­teľa tajnej služby.

Kategórie
Tlačové správy

Stanovisko k dodatku k elektronickému mýtu

A výzva na záchranu 500 pracovných miest v ná­rod­nom pro­jek­te Ob­no­vy hra­dov.

Kategórie
Tlačové správy

Kto chce oslobodiť Kočnera?

Výzva politickým stranám.

Kategórie
Tlačové správy

Vyjadrenie k zavádzajúcim informáciám zo strany vlády

Po fiasku na ministerstve vnútra sa vláda s pod­po­rou Progre­sív­neho Slo­ven­ska, SAS a KDH uchyľuje ku klamstvám a za­vá­dza­niu ľudí pri euro­fondoch.

Kategórie
Tlačové správy

Spoločne pracujeme na tom, aby sme boli hrdá a úspešná krajina bez korupcie

Prejav predsedníčky ZA ĽUDÍ Veroniky Remišovej k predsta­ve­niu kandidátov strany ZA ĽUDÍ na spo­loč­nej kandidátke koalície OĽANO a priatelia, Kresťanská únia a ZA ĽUDÍ; a zoznam kandidátov.

Kategórie
Tlačové správy

Zlepšujeme služby pre občanov

Parlament schválil novelu zákona, kto­rý­mi sme zru­ši­li ne­zmy­sel­né poplatky, po­sil­ňu­je­me ky­ber­ne­tickú bezpeč­nosť a ro­bí­me po­ria­dok vo fi­nan­co­va­ní re­gio­nál­nych pro­jek­tov.

Kategórie
Tlačové správy

Strana ZA ĽUDÍ žiada okamžité dofinancovanie pedagogických asistentov učiteľov pre 1. ročníky ZŠ

Tlačová správa na tému urgentných problémov školstva.

Kategórie
Tlačové správy

Pes nemôže byť väčším postrachom pre prírodu, ako sú motorové píly!

Strana ZA ĽUDÍ vyzýva nového ministra životného prostredia, aby v Tatrách v novom návštevnom poriadku zohľadnil aj ľudí, nielen kamzíky.

Kategórie
Tlačové správy

Strana ZA ĽUDÍ odmieta nehorázne klamstvá Richarda Sulíka

Reakcia strany ZA ĽUDÍ na dnešné vyjadrenia Richarda Sulíka na margo predsedníčky strany ZA ĽUDÍ Veroniky Remišovej.