Kategórie
Knihy

Katalóg biotopov Slovenska

Druhé, rozšírené vydanie.

Kategórie
Humanizmus Knihy Zošity humanistov

Paul Kurtz – Zakázané ovocie: Etika humanizmu (12. časť)

K teórii a praxi humanistickej výchovy.

Kategórie
Knihy Osobné

Vyhodnotenie súťažnej osemsmerovky č. 7

Blahoželáme výhercovi k výhre.

Kategórie
Knihy Osobné

Vyhodnotenie súťažnej osemsmerovky č. 6

Blahoželáme výherkyni k výhre.

Kategórie
Knihy Osobné

Vyhodnotenie súťažnej osemsmerovky č. 5

Blahoželáme výhercom k výhre.

Kategórie
Knihy Osobné

Súťažná osemsmerovka č. 7

Súťaží sa o knihu Poslední dny dinosaurů, ktorú na­pí­sal Mgr. Vla­dimír Socha. Kniha má pod­titul: …aneb Výprava za pra­vě­kou apo­ka­lyp­sou.

Kategórie
Knihy Osobné

Vianočná osemsmerovka (č. 5)

Súťaží sa o knihu s názvom Dôvod, ktorej autorom je Tomáš Lemešani.

Kategórie
Knihy Tlačové správy

Rodinné správanie populácie Slovenska

Štatistika v súvislostiach.

Kategórie
Zošity humanistov

Hawking obnovuje debatu o viere v stvorenie sveta

Vo Veľkej Británii je opäť hádka o Boha – vy­pukla dva týždne pred pá­pe­žo­vou návšte­vou a tá má „potvrdiť kres­ťanskú iden­titu Anglicka“, ko­men­to­val túto uda­losť jej koor­di­ná­tor lord Patten.

Kategórie
Zošity humanistov

Doslov Stanislava Komárka ku knihe Boží blud

Autor už v prvej vete oznamuje, že nemá rád Richarda Dawkinsa a v poslednej vete to stupňuje až do bizarného obrazu, že radšej demon­štra­tívne ponesie v procesii na Božie telo baldachýn, ako by sa s „prorokom“ Dawkinsom mal stretnúť. [1]