Kategórie
Zošity humanistov

Mimochodom, čo je Boh?

Klikol som na ponuku knihy Roberta Wrighta The Evolution of God (Vývoj Boha) a našiel som doslovné výťahy niektorých odsekov, z ktorých najmä posledný považujem predsa len pre humanistov za zaujímavý.

Kategórie
Zošity humanistov

Migranti bez náboženstva

Nikto nevie, koľko utečencov z moslim­ských štátov sú ateisti. Nie­ke­dy sa im ne­ve­rí, ino­ke­dy sa boja ši­ka­no­va­nia alebo aj ná­si­lia.

Kategórie
Veda Zošity humanistov

Metodologický kontra filozofický naturalizmus

Prečo byť skeptický aj v otázke náboženstva.

Kategórie
Veda Zošity humanistov

Medzi význačnými vedcami rastie počet neveriacich

Autori, ktorí v roku 1997 hlásili, že za 80 rokov (od roku 1916) sa medzi vedcami v USA počet ne­ve­ria­cich ne­zme­nil (asi 40 % vedcov verí), zahlá­si­li o rok a pol, že v tom istom období sa počet veriacich medzi význačnými vedcami prudko znížil.

Kategórie
Zošity humanistov

Matrikoví katolíci sa vyfarbujú

Sekularizácia je na postupe. Môže sa viera vrátiť?

Kategórie
Zošity humanistov

Masové streľby v novších dejinách USA

V tomto výpise je 291 obetí.

Kategórie
Zošity humanistov

Listy redakcii

Základom etiky nemôže byť povinnosť plniť božiu vôľu.

Kategórie
Zošity humanistov

Majú kresťania piť?

Chvíľka vyjaví zaujímavé výpovede a názory.

Kategórie
Zošity humanistov

„LGBT pritvrdila“

AZN, nezisková organizácia s ini­cia­tí­vami na ochranu voľnej nedele a tra­dič­nej rodiny, uve­rej­nila na svojej stránke 12. ja­nu­ára 2015 esej Antona Čulena pod názvom „LGBT pritvrdila: Chceme poly­ga­miu a in­cest! Ne­ú­čas­ťou v re­fe­ren­de takému vývoju dávame zelenú“. Mám k nej svoje pri­po­mienky.

Kategórie
Zošity humanistov

Láska k životu

Rozhovor.