Kategórie
Tlačové správy

Digitálna transformácia stojí miliardy

Viac ako tri štvrtiny projektov však zlyhajú.

Kategórie
Tlačové správy

Linka detskej istoty organizuje 14. ročník celoslovenského detského čitateľského maratónu „Čítajme si…“

Kto ho organizuje: Linka detskej istoty, n.o. (LDI) v spolupráci s partnermi
Čo: 14. ročník celoslovenského detského čitateľského maratónu s názvom „Čítajme si…“ 2023 – tento projekt chce pritiahnuť čo najväčší počet detí a mládeže ku knihe, a zároveň im dať informácie o dostupnosti Linky pomoci pre deti a mládež 116111, kde môžu nájsť pomoc a radu v momente, keď ju budú potrebovať: NON-STOP, BEZPLATNE a ANONYMNE. Zároveň chceme podporiť aj myšlienku integrácie žiakov rôznych národností (čítať sa bude vo viacerých jazykoch), ako i myšlienku inklúzie žiakov so špeciálnymi potrebami
Čítať budú: deti a mládež
Kde: po CELOM SLOVENSKU v knižniciach, školách, kluboch, v centrách, v materských školách…
Kedy: kedykoľvek v týždni od 22. do 26. mája 2023

Kategórie
Tlačové správy

Štatistický úrad SR uverejnil základné údaje o domácnostiach

Štatistický úrad Slovenskej re­pub­li­ky u­ve­rej­nil na we­bo­vej stránke www.scitanie.sk základné výsledky o do­mác­nos­tiach zo Sčí­ta­nia oby­va­te­ľov, domov a bytov v roku 2021.

Kategórie
Tlačové správy

Reforma eurofondov je obrovskou príležitosťou pre regióny

Ako ju najlepšie využiť, objasnili zástupcom samospráv experti MIRRI SR na kon­fe­ren­cii Tvoríme lepšie Slo­vensko v Košiciach.

Kategórie
Tlačové správy

Z bývalej budovy Tatrabanky sú organické kancelárie SPECTRUM Tower

Menia pohľad na pracovisko budúcnosti.

Kategórie
Tlačové správy

Zlyhanie politikov môže napraviť ústavný súd

Tlačová správa k podaniu na Ústavný súd SR, ktoré sa týka právneho uznania párov rovnakého pohlavia.

Kategórie
Tlačové správy

Vyzývame novú vládu, aby zrušila mimoriadnu situáciu pre COVID-19

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SASKA) k výzve smerom k vláde na zrušenie mimo­riadnej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19.

Kategórie
Tlačové správy

Linka detskej istoty

17. mája oslavujeme spolu so svetom Medzi­ná­rod­ný deň detských liniek!

Kategórie
Tlačové správy

Peter Balík prevzal ministerstvo

Prioritou Petra Balíka na čele MIRRI SR je do­čer­pa­nie euro­fondov a vy­pí­sa­nie nových výziev z Programu Slovensko.

Kategórie
Tlačové správy

Tri roky reforiem prinášajú výsledky pre lepšie Slovensko

Veronika Remišová: „Svoje sľuby som splnila – spravili sme naj­väčšiu reformu eurofondov a zach­rá­ni­li stovky miliónov eur pre Slovensko. Oligarchov sme odstrihli od štátneho IT, priniesli sme užitočné digitálne služby a do re­gio­nál­ne­ho rozvoja sme zaviedli férové pravidlá pre všetkých.“