Kategórie
Tlačové správy

Monokultúra, domestikácia a evolúcia v školstve

Nová publikácia od INESS.

Kategórie
Tlačové správy

Na trhu jazdeniek pribudli kabriolety

Zákazníci ich chcú aj napriek vyšším cenám.

Kategórie
Humanistická pomoc

Sama to pani Andrea nezvládne

Ukážte rodinám, že s vami môžu v núdzi počítať.

Kategórie
Tlačové správy

Nadchádzajúce parlamentné voľby môžu mať vplyv aj na to, či mladé firmy zotrvajú na Slovensku

Ak by po najbližších parlamentných voľbách vznikla vláda z po­li­tických strán, ktoré zľahčovali COVID-19, a ktoré dnes šíria pro­ruskú rétoriku vnímania vojny na Ukra­jine, viac ako tretina mladých, inovatívnych slo­venských firiem by ihneď začali realizovať kroky smerujúce k pre­su­nu­tiu svojho podnikania zo Slo­venska do za­hra­ničia.

Kategórie
Tlačové správy

Fond na spravodlivú transformáciu je pre hornú Nitru jedinečnou príležitosťou

Viac ako 225 miliónov eur pôjde na nové pracovné miesta, odborné vzdelávanie, zelené riešenia aj likvidáciu en­vi­ro­zá­ťa­ží. Prvé výzvy z nových euro­fondov budú vyhlásené už v priebehu niekoľkých týždňov.

Kategórie
Humanizmus

Už 40-krát si 25. mája svet pripomína Medzinárodný deň nezvestných detí!

Každý rok sa v Európe stratí viac ako 300 000 detí! Ak chceme znížiť toto ohromujúce číslo, je dôležité naučiť deti už v mladom veku zručnosti a znalosti, ktoré potrebujú, aby zostali v bezpečí.

Kategórie
Tlačové správy

Na kvalitnejší život v slovensko-maďarskom pohraničí ide z prvej výzvy Interreg HU-SK viac ako 50 miliónov eur

Eurofondy sú určené na podporu ochrany prírody, kultúrneho dedičstva či na zmier­ňo­va­nie rizík prírodných katastrof.

Kategórie
Tlačové správy

Nadácia SPP rozdelila 200 tisíc eur na podporu komunít

Prostredníctvom grantového programu „SPPoločne pre komunity“ podporí až 118 or­ga­ni­zá­cií, ktorým nie je ľaho­stajné, ako funguje svet okolo nás, pričom do pod­po­re­ných aktivít sa zapojí viac ako 70 tisíc ľudí.

Kategórie
Tlačové správy

Skrytý tuk „neškodí“ len našej postave, ale najmä nášmu zdraviu

Kto z nás netúži po krásnom a dokonalom tele?

Kategórie
O politike

Politická strana KARMA spravodlivosti bola zapísaná do registra politických strán

Je pripravená bojovať za spravodlivosť na Slovensku.