Kategórie
Tlačové správy

Vstup Slovenska do EÚ je svetlým bodom našej histórie

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SASKA) k dnešnému výročiu vstupu Slo­venskej re­pub­lik­y do EÚ.

Kategórie
Tlačové správy

1. máj – vstup do Európskej únie

Stanovisko Veroniky Remišovej, pred­sed­níčky strany ZA ĽUDÍ, k vstupu Slo­venska do Eu­rópskej únie.