Kategórie
Tlačové správy

Linka detskej istoty

17. mája oslavujeme spolu so svetom Medzi­ná­rod­ný deň detských liniek!

Linka pomoci pre deti a mladých ľudí

17. máj je Medzinárodným dňom detských liniek. V tento deň oslavujeme prácu Liniek pomoci pre deti na celom svete.

Takáto forma kontaktu s deťmi je prítomná takmer v každom štáte sveta – v 135 štátoch a v Európskej únii je pod­po­ro­va­ná stra­té­giami na ochranu detí v EÚ. Pre Slo­vensko je to práve naša organizácia – Linka detskej istoty, n. o., ktorá už roky zabezpečuje medzi­ná­rod­ne tel. číslo 116 111 – Linka pomoci pre deti a mladých ľudí a je im k dispozícii 24/7 NON-STOP, BEZPLATNE, ANONYMNE a funguje pre celé Slo­vensko.

Navštív stránky:

116 111

Šesť čísiel, ktoré stojí zato si zapamätať!

„Detské linky pomoci pomáhajú zabezpečiť, aby všetky deti mali možnosť byť vypočuté. Linky pomoci pre deti sú často prvým kontaktným bodom pre dieťa alebo mladého človeka, kde môže získať anonymne, cez bezplatné služby a je tak naj­dô­ve­ry­hod­nej­šou a naj­dostup­nej­šou bránou, kde môžu deti a mládež nájsť ďalšiu potrebnú podporu.“ (Child Helpline International)

Linka detskej istoty je hrdá na členstvo v Medzi­ná­rod­nej or­ga­ni­zá­cii detských liniek – Child Helpline International (CHI), ktorej členovia uplatňujú pri svojej činnosti princípy dô­sled­ného dodržiavania medzi­národných štandardov kvality.

„Tento rok sa počet a závažnosť hovorov na Linke pomoci pre deti a mládež opäť zvyšuje. Len za obdobie mesiacov január-apríl 2023 sme zaznamenali až dvoj­ná­sob­ný počet hovorov, oproti tomu istému obdobiu v roku 2022. Naši psy­cho­ló­go­via častejšie riešia s mladými ľuďmi a deťmi na Linke 116111 pocity osamelosti, strach, ale i hnev a frustráciu. Veľmi častou témou hovorov sú aj emo­cio­nál­ne problémy, obavy, depresie či úzkosti. Deti a mladí ľudia pociťujú, že je na nich vyvíjaný priveľký tlak, nielen zo strany rodiny, ale i spoločnosti. Taktiež bojujú so seba­poško­dzo­va­ním i myšlienkami na ukon­če­nie života,“ vysvetľuje Mgr. Táňa Ivanič Rybanská – programová riaditeľka Linky detskej istoty (LDI).

Krátke fakty o Linke detskej istoty (LDI)

 • 27 rokov skúseností a odborného dištančného poradenstva v prospech detí a mladých ľudí
 • Pôsobnosť LDI: 24/7 non-stop, bezplatne, anonymne, pre celú Slovenskú republiku
 • Za 27 rokov spolu viac ako 3 milióny kontaktov, každoročne viac ako 100 000 kontaktov
 • Poskytujeme služby pre deti a mládež ako i pre dospelých kontaktujúcich nás v záujme detí
 • Psychosociálne poradenstvo, informácie, prevencia a krízová intervencia
 • Dve medzinárodne harmonizované tel. č. sociálneho významu pre SR – pre­vádz­ku­je práve LDI
 • 116 111 Linka pomoci pre deti a mladých ľudí a Krízová linka 116 000 pre nezvestné deti
 • Četové poradenstvo LDI funguje cez 9 webových stránok, napríklad www.ldi.sk, www.pomoc.sk, www.odpisemeti.sk atď.
 • E-mailové poradenstvo LDI je dostupné na: 116111@ldi.sk a potrebujem@pomoc.sk
 • LDI prevádzkuje aj Linku dôvery v ukrajinskom (a ruskom) jazyku na tel. č. 0800 500 500
 • LDI prevádzkuje aj tri poradne pre dospelých: Sociálno-právna poradňa, Psychologická poradňa a Po­rad­ňa In­klú­zie pre pe­da­go­gic­kých pracovníkov
 • Tím LDI 60 odborníkov: psychológovia, sociálni pracovníci, špeciálni a liečební pedagógovia atď.
 • LDI je odborne garantovaná a dodržuje medzinárodné štandardy kvality
 • Najviac kontaktov je telefonických a 71 % volajúcich je vo veku 12 – 18 rokov
 • Posolstvo LDI je jasne zadefinované: Sme tu pre vás – vždy, keď to potrebujete!

Autorka: Mgr. Táňa Ivanič Rybanská.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *