Kategórie
Tlačové správy

Na Slovensku chýbajú tisíce IT odborníkov

Situácii by pomohlo, ak by IT zručnosti získali aj absol­venti eko­no­mických odborov či ma­naž­mentu.

Kategórie
Tlačové správy

Využívanie cloudu bude rásť

Firmy však často nevedia, na čo všetko im môže poslúžiť.

Kategórie
Tlačové správy

Regulácia AI je potrebná

Musí však vzísť zo širokého konsenzu odborníkov z oblastí tech­no­lógií, práva, eko­nó­mie či ďalších seg­men­tov.

Kategórie
Tlačové správy

Umelú inteligenciu si vyskúšalo už pol milióna Slovákov

Ľudský faktor však úplne nevytesní.

Kategórie
Tlačové správy

Digitálna transformácia stojí miliardy

Viac ako tri štvrtiny projektov však zlyhajú.

Kategórie
Tlačové správy

Slovensko vo využívaní umelej inteligencie predbehlo susedov

Technológie však nemôžu fungovať bez ľudí.

Kategórie
Tlačové správy

Hospodársky rozvoj stojí aj na tzv. veľkých dátach

Slovenské firmy ich ale analyzujú málo.

Kategórie
Tlačové správy

Cloudu sa niektoré firmy boja aj kvôli bezpečnosti

Európa však prijíma opatrenia.

Kategórie
Tlačové správy

Slovenské firmy musia viac analyzovať dáta či využívať umelú inteligenciu

Je to trend aj národná stratégia.

Kategórie
Tlačové správy

Banky vo svete čoraz viac preferujú cloud

Finančné inštitúcie na Slovensku sú stále skôr konzervatívne.