Kategórie
Tlačové správy

V roku 2024 bude hrať v digitalizácii prím umelá inteligencia

Ale aj virtuálna realita či rozširovanie 5G siete.

Kategórie
Tlačové správy

Slovensko sa v európskom hodnotení opätovne zaradilo medzi slabšie krajiny v úrovni digitalizácie

Podľa Enehano to nie je len dôsledok financií, ale aj slabšej osvety.

Kategórie
Tlačové správy

Na Slovensku chýbajú tisíce IT odborníkov

Situácii by pomohlo, ak by IT zručnosti získali aj absol­venti eko­no­mických odborov či ma­naž­mentu.

Kategórie
Tlačové správy

Využívanie cloudu bude rásť

Firmy však často nevedia, na čo všetko im môže poslúžiť.

Kategórie
Tlačové správy

Regulácia AI je potrebná

Musí však vzísť zo širokého konsenzu odborníkov z oblastí tech­no­lógií, práva, eko­nó­mie či ďalších seg­men­tov.

Kategórie
Tlačové správy

Umelú inteligenciu si vyskúšalo už pol milióna Slovákov

Ľudský faktor však úplne nevytesní.

Kategórie
Tlačové správy

Digitálna transformácia stojí miliardy

Viac ako tri štvrtiny projektov však zlyhajú.

Kategórie
Tlačové správy

Slovensko vo využívaní umelej inteligencie predbehlo susedov

Technológie však nemôžu fungovať bez ľudí.

Kategórie
Tlačové správy

Hospodársky rozvoj stojí aj na tzv. veľkých dátach

Slovenské firmy ich ale analyzujú málo.

Kategórie
Tlačové správy

Cloudu sa niektoré firmy boja aj kvôli bezpečnosti

Európa však prijíma opatrenia.