Kategórie
Tlačové správy

Reštaurácie trápia nižšie návštevy aj šetrnejší hostia

Prazdroj preto spustil unikátny po­ra­den­sko-vzde­lá­va­cí portál pre ti­sícky pod­nikov.

Kategórie
Tlačové správy

Počet ojazdených áut v ponuke sa zvyšuje, rastú ale aj ich ceny

Na slovenskom trhu bolo v júli v ponuke 61 247 auto­mo­bilov, čo je o 4 570 viac ako v júni. Stredná hod­nota ceny jazdeniek sa ale zvýšila.

Kategórie
Tlačové správy

Rok 2022 bol pre Plzeňský Prazdroj Slovensko dobrý

Rástol záujem o prémiové značky.

Kategórie
Tlačové správy

Ojazdených elektromobilov je na slovenskom trhu trikrát viac než pred covidom

Jazdené elektromobily dnes tvoria 0,9 % trhu, podiel hybridov je 1,5 %.

Kategórie
Tlačové správy

EÚ si musí zachovať silnú eurofondovú politiku, je to v národnom záujme Slovenska

O budúcnosti eurofondov hovorili v Bra­tislave mi­nistri a zástup­covia deviatich štátov a Európskej komisie.

Kategórie
Tlačové správy

Nadchádzajúce parlamentné voľby môžu mať vplyv aj na to, či mladé firmy zotrvajú na Slovensku

Ak by po najbližších parlamentných voľbách vznikla vláda z po­li­tických strán, ktoré zľahčovali COVID-19, a ktoré dnes šíria pro­ruskú rétoriku vnímania vojny na Ukra­jine, viac ako tretina mladých, inovatívnych slo­venských firiem by ihneď začali realizovať kroky smerujúce k pre­su­nu­tiu svojho podnikania zo Slo­venska do za­hra­ničia.

Kategórie
Tlačové správy

Vyzývame novú vládu, aby zrušila mimoriadnu situáciu pre COVID-19

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SASKA) k výzve smerom k vláde na zrušenie mimo­riadnej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19.

Kategórie
Tlačové správy

Rastúce náklady, nízke príjmy, klimatická zmena a riziko detskej práce

Svetový deň pre fair trade pripomína problémy pestovateľov.

Kategórie
Tlačové správy

DEŇ EURÓPY očami sčítania

Včera sme si pripomenuli DEŇ EURÓPY.

Kategórie
Tlačové správy

Heger zneužil verejnoprávnu televíziu

Úradnícku vládu podporíme.