Kategórie
Tlačové správy

Prvý hackathon roka 2024 je tu

Talentované IT tímy hľadajú ino­va­tív­ne rie­še­nia pre re­gistre kul­túr­nych sub­jek­tov.

Kategórie
Tlačové správy

Reštaurácie trápia nižšie návštevy aj šetrnejší hostia

Prazdroj preto spustil unikátny po­ra­den­sko-vzde­lá­va­cí portál pre ti­sícky pod­nikov.

Kategórie
Tlačové správy

Počet ojazdených áut v ponuke sa zvyšuje, rastú ale aj ich ceny

Na slovenskom trhu bolo v júli v ponuke 61 247 auto­mo­bilov, čo je o 4 570 viac ako v júni. Stredná hod­nota ceny jazdeniek sa ale zvýšila.

Kategórie
Tlačové správy

Rok 2022 bol pre Plzeňský Prazdroj Slovensko dobrý

Rástol záujem o prémiové značky.

Kategórie
Tlačové správy

Ojazdených elektromobilov je na slovenskom trhu trikrát viac než pred covidom

Jazdené elektromobily dnes tvoria 0,9 % trhu, podiel hybridov je 1,5 %.

Kategórie
Tlačové správy

EÚ si musí zachovať silnú eurofondovú politiku, je to v národnom záujme Slovenska

O budúcnosti eurofondov hovorili v Bra­tislave mi­nistri a zástup­covia deviatich štátov a Európskej komisie.

Kategórie
Tlačové správy

Nadchádzajúce parlamentné voľby môžu mať vplyv aj na to, či mladé firmy zotrvajú na Slovensku

Ak by po najbližších parlamentných voľbách vznikla vláda z po­li­tických strán, ktoré zľahčovali COVID-19, a ktoré dnes šíria pro­ruskú rétoriku vnímania vojny na Ukra­jine, viac ako tretina mladých, inovatívnych slo­venských firiem by ihneď začali realizovať kroky smerujúce k pre­su­nu­tiu svojho podnikania zo Slo­venska do za­hra­ničia.

Kategórie
Tlačové správy

Vyzývame novú vládu, aby zrušila mimoriadnu situáciu pre COVID-19

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SASKA) k výzve smerom k vláde na zrušenie mimo­riadnej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19.

Kategórie
Tlačové správy

Rastúce náklady, nízke príjmy, klimatická zmena a riziko detskej práce

Svetový deň pre fair trade pripomína problémy pestovateľov.

Kategórie
Tlačové správy

DEŇ EURÓPY očami sčítania

Včera sme si pripomenuli DEŇ EURÓPY.