Kategórie
Humanizmus

Medzinárodný deň nezvestných detí

Linka detskej istoty, ktorá prevádzkuje krízové linky na číslach 116000 a 116111 non­stop, bezplatne a ano­nymne, si aj tento rok pri­po­mína Medzi­ná­rodný deň nezvestných detí.

Kategórie
Humanistická pomoc

Linka detskej istoty – 17. mája oslavuje spolu so svetom Medzinárodný deň detských liniek!

Dnes 17. mája oslavujeme Medzinárodný deň detských liniek, ktoré sú tu pre všetky deti a mladých ľudí, ktorí to potrebujú.

Kategórie
Humanizmus

15. jubilejný ročník celoslovenského detského čitateľského maratónu

Linka detskej istoty organizuje teraz v marci 15. jubilejný ročník celoslovenského detského čitateľského maratónu „Čítajme si…“ 2024, ktorý potrvá do 22. marca 2024.

Kategórie
Tlačové správy

Linka detskej istoty – oslavuje 28 rokov!

V piatok 26. januára 1996 prvýkrát zazvonil telefón na Linke pre deti a mlá­dež, ktorú pre­vádz­kuje orga­ni­zá­cia Linka detskej istoty. Od­vtedy ne­pre­tr­žite 28 rokov, non-stop 10 277 dní a nocí je naša Linka pomoci na tel. č. 116111 v spo­jení s deťmi a mla­dými ľuďmi z ce­lého Slo­ven­ska.

Kategórie
Tlačové správy

Aj deti a mladiství, ktorí vianočné sviatky trávia s rodinou, sa môžu cítiť osamelo

Napriek tomu, že sú Vianoce označované ako sviatky pokoja či ob­do­bie hoj­nosti, ne­mu­sia nimi nutne byť.

Kategórie
Tlačové správy

Vnímavosťou a citlivosťou sa učíme prijímať nielen svoje emócie

Ale aj emócie detí a mladých ľudí, čím spolu môžeme vytvárať svet tolerancie.

Kategórie
Humanizmus

Za osamelými deťmi nie sú iba technológie

Škodí im aj nevšímavosť okolia.

Kategórie
Humanizmus

Už 40-krát si 25. mája svet pripomína Medzinárodný deň nezvestných detí!

Každý rok sa v Európe stratí viac ako 300 000 detí! Ak chceme znížiť toto ohromujúce číslo, je dôležité naučiť deti už v mladom veku zručnosti a znalosti, ktoré potrebujú, aby zostali v bezpečí.

Kategórie
Tlačové správy

Linka detskej istoty organizuje 14. ročník celoslovenského detského čitateľského maratónu „Čítajme si…“

Kto ho organizuje: Linka detskej istoty, n.o. (LDI) v spolupráci s partnermi
Čo: 14. ročník celoslovenského detského čitateľského maratónu s názvom „Čítajme si…“ 2023 – tento projekt chce pritiahnuť čo najväčší počet detí a mládeže ku knihe, a zároveň im dať informácie o dostupnosti Linky pomoci pre deti a mládež 116111, kde môžu nájsť pomoc a radu v momente, keď ju budú potrebovať: NON-STOP, BEZPLATNE a ANONYMNE. Zároveň chceme podporiť aj myšlienku integrácie žiakov rôznych národností (čítať sa bude vo viacerých jazykoch), ako i myšlienku inklúzie žiakov so špeciálnymi potrebami
Čítať budú: deti a mládež
Kde: po CELOM SLOVENSKU v knižniciach, školách, kluboch, v centrách, v materských školách…
Kedy: kedykoľvek v týždni od 22. do 26. mája 2023

Kategórie
Tlačové správy

Linka detskej istoty

17. mája oslavujeme spolu so svetom Medzi­ná­rod­ný deň detských liniek!