Kategórie
Humanizmus

Už 40-krát si 25. mája svet pripomína Medzinárodný deň nezvestných detí!

Každý rok sa v Európe stratí viac ako 300 000 detí! Ak chceme znížiť toto ohromujúce číslo, je dôležité naučiť deti už v mladom veku zručnosti a znalosti, ktoré potrebujú, aby zostali v bezpečí.

Kategórie
Tlačové správy

Linka detskej istoty organizuje 14. ročník celoslovenského detského čitateľského maratónu „Čítajme si…“

Kto ho organizuje: Linka detskej istoty, n.o. (LDI) v spolupráci s partnermi
Čo: 14. ročník celoslovenského detského čitateľského maratónu s názvom „Čítajme si…“ 2023 – tento projekt chce pritiahnuť čo najväčší počet detí a mládeže ku knihe, a zároveň im dať informácie o dostupnosti Linky pomoci pre deti a mládež 116111, kde môžu nájsť pomoc a radu v momente, keď ju budú potrebovať: NON-STOP, BEZPLATNE a ANONYMNE. Zároveň chceme podporiť aj myšlienku integrácie žiakov rôznych národností (čítať sa bude vo viacerých jazykoch), ako i myšlienku inklúzie žiakov so špeciálnymi potrebami
Čítať budú: deti a mládež
Kde: po CELOM SLOVENSKU v knižniciach, školách, kluboch, v centrách, v materských školách…
Kedy: kedykoľvek v týždni od 22. do 26. mája 2023

Kategórie
Tlačové správy

Linka detskej istoty

17. mája oslavujeme spolu so svetom Medzi­ná­rod­ný deň detských liniek!

Kategórie
Humanizmus

Linka detskej istoty oslavuje dnes už svoje 27 narodeniny

Keď sa oslavuje nejaké výročie, patrí k tomu asi prirodzene aj rekapitulácia.

Kategórie
Humanizmus

Aj cez vianočné sviatky môžu deti a mladí ľudia volať na Linku detskej istoty!

116111 – šesť čísiel, ktoré stojí zato zapamätať si ich!

Kategórie
Knihy Tlačové správy

Celoslovenský detský čitateľský maratón, ktorý mal dva roky pauzu, opäť ožíva!

13. ročník.

Kategórie
Humanizmus

Linka detskej istoty oslavuje 26 rokov svojej existencie a fungovania

Tel. č. 116 111 – 24/7 non-stop, bezplatne a anonymne pre celé Slovensko online: čet na www.ldi.sk a e-mail: 116111@ldi.sk.

Kategórie
Humanizmus

Pomoc existuje

Kontakty na linky pomoci.

Kategórie
Humanizmus

Šesť čísiel, ktoré stojí zato si zapamätať

Aj cez vianočné sviatky môžu mladí ľudia a deti volať na Linku detskej istoty na tel. čísle 116 111 – sme tu pre nich 24/7 non-stop, bezplatne a anonymne už 25 rokov!