Kategórie
Osobné

Dávid Obert nepozná pojem „deistický boh“

Dávida Oberta mám v hľadáčiku. On sa hľadá. Hľadá sa, aký má mať sve­to­ná­zor.

Kategórie
Veda (Adam Roman)

Vedci riešia miliardy rokov starú záhadu regulácie fotosyntézy u baktérií

Baktérie v chladnom polárnom potoku získavajú energiu zo svetla. Odborníci ale zatiaľ nedokázali odhaliť, ako ich foto­syn­téza vlastne funguje. Miliardy rokov starú záhadu sa preto s po­mo­cou mole­ku­lár­nych metód snažia rozlúštiť českí vedci. Objav by mohol v bu­dúcnosti pomôcť pri pro­duk­cii cenných látok závislých na foto­syn­téze.

Kategórie
Humanistická pomoc

Venujte svoje dve percentá Neinvestičnému fondu UVLF

Univerzita veterinárskeho lekárstva a far­má­cie v Ko­ši­ciach (ďalej len UVLF) je zria­ďo­va­te­ľom Ne­inves­tič­ného fondu UVLF, ktorý je pri­jí­ma­te­ľom 2 % z dane za rok 2023.

Kategórie
Tlačové správy

Lákavé legálne praktiky obchodníkov

V rámci našej činnosti sa stretávame s mno­hý­mi ne­ka­lý­mi prak­ti­kami obchod­ní­kov. Na tie myslí i zákon, ktorý nie­ktoré vy­me­no­vá­va, k iným posky­tuje vše­o­becný návod a všetky za­ka­zu­je. Obchod­níci však po­u­ží­vajú mnoho praktík, ktoré sú pre spo­tre­bi­te­ľov lákavé a úplne v sú­lade s práv­nymi pred­pismi.

Kategórie
Tlačové správy

Príležitosť pre zabudnuté regióny

Nová výzva skvalitní život v okresoch Brezno, Snina a Veľký Krtíš.

Kategórie
Tlačové správy

Členstvo v NATO je aj po rokoch základným pilierom našej bezpečnosti

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SaS) k 20. vý­ro­čiu vstupu Slovenska do NATO.

Kategórie
Tlačové správy

Farebná Veľká noc: žlté autá strácajú na hodnote najmenej, prepadákom je zlatá

Cena ojazdeného vozidla ovplyvňuje aj jeho farba. Až 64 % áut po­nú­ka­ných na slo­ven­skom trhu je pri­tom len v šty­roch farbách – šedá, biela, čierna a čer­vená.

Kategórie
Tlačové správy

V Prahe vznikla medziparlamentná platforma s poslancami našej opozície, jej cieľom je brániť demokraciu

Tlačová správa po stretnutí predstaviteľov slovenskej opozície NR SR so zástupcami českého parlamentu.

Kategórie
Humanistická pomoc

Utrpenie rodín, ktorým hrozí strata bývania, môžete zmierniť aj vy

Kvetnou nedeľou sme vstúpili do tzv. Veľkého alebo Svätého týždňa, v ktorom sa tento­raz celkom trefne stretla svetská volebná dráma so slá­ve­ním duchovnej drámy tajomstva Kristovej smrti a vzkrie­se­nia.

Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

Prosím, nedávajte mi nálepku!

Britská humanistická asociácia opäť oslovuje verejnosť.