Kategórie
Tlačové správy

Reklamácia nábytku nie je za trest

Zariaďujete novú spálňu a posteľ vám dodali v inej farbe, než ste chceli? Kúpili ste si v obchode s nábytkom novú skriňu, ale po zložení vám začala padať na hlavu? Rovnako ako pri iných výrobkoch sa nedostatky nábytku riešia reklamáciou. I ostrieľaný spotrebiteľ by si však mal dať pozor na špecifiká, ktoré taká reklamácia nábytku poskytuje.

Kategórie
Tlačové správy

Test: Proteínové mliečne výrobky

Niektoré obsahujú viac cukru než bielkovín.

Kategórie
Tlačové správy

Najčastejšie otázky seniorov

Opatrnosti nie je nikdy dosť.

Kategórie
Tlačové správy

Nie deravej regulácii umelej inteligencie

Celkom 118 európskych organizácií chrániacich spotre­bi­teľov a občianske práva, vrá­tane dTestu, vydalo spo­ločné vyhlá­senie k navrho­va­nému zneniu Aktu o umelej inte­li­gencii.

Kategórie
Tlačové správy

Pozor na podvodné e-shopy

Pochybným či priamo podvodným e-shopom (inter­ne­to­vým ob­cho­dom) stále ne­od­zvo­nilo.

Kategórie
Tlačové správy

Ako si zaistiť ochranu svojich práv ako spotrebiteľ?

Spotrebitelia sú denne vystavení prešľa­pom poc­ti­vých i me­nej poc­ti­vých pod­ni­ka­te­ľov.

Kategórie
Tlačové správy

Vanity Club – modelový príklad pre hromadnú žalobu

Česká vláda v stredu 16. augusta pre­ro­ko­va­la návrhy zá­ko­nov, ktoré by mali v právnom po­riad­ku za­kot­viť hro­mad­né ža­lo­by.

Kategórie
Tlačové správy

Pečeňové paštéty pod drobnohľadom

Ako sa im darilo v testoch?

Kategórie
Tlačové správy

Česká vláda rozhodne o hromadných žalobách

Potopí alebo podporí českých spotrebiteľov?

Kategórie
Tlačové správy

Pozor na mobilné aplikácie určené k žmýkaniu telefónneho účtu

Senior si chce stiahnuť do mo­bil­ného te­le­fónu apli­káciu, napríklad na me­ra­nie krvného tlaku alebo čítačku QR kódu. Táto bežná situ­á­cia môže viesť k re­gis­trá­cii a k pla­te­nej službe bez toho, aby si to spo­tre­bi­teľ sku­točne uve­do­mil.