Kategórie
Tlačové správy

Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála

Stručne: Pomoc pri splácaní hypoték.

Kategórie
Tlačové správy

Ponuka zánovných áut na slovenskom trhu rapídne rastie, sú mladšie a majú nižší nájazd

Zánovné automobily, ktoré zastupujú ne­dostat­ko­vé nové vo­zid­lá, sa na slo­ven­skom trhu po­nú­kajú za 33 500 eur. Naj­viac ich je od zna­čiek Hyundai a Ško­da.

Kategórie
Tlačové správy

V Galérii SPP otvorili výstavu Petra Žanonyho s názvom Energia

Slovenský výtvarník Peter Žanony prináša do bra­tislav­skej Galérie SPP výstavu svojich obrazov a sôch s náz­vom Energia.

Kategórie
Humanistická pomoc

2 % z daní pre OZ Mačky Piešťany

Vaše 2 % nám na 100 % pomôžu.

Kategórie
Tlačové správy

Získajte pre vašu školu fotovoltické panely

2. ročník grantového programu Školy na ze­le­nú.

Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

Komentár k obsahu ZH č. 3

Zošity humanistov majú za cieľ uverejňovať preklady článkov zo sve­to­vej tlače, ktorým sa naše redakcie vy­hý­bajú, lebo sú písané v duchu se­ku­lár­neho huma­nizmu, t. j. ra­cio­na­lizmu, voľ­no­myšlien­kár­stva, agnosti­cizmu až ateizmu. Po­va­žu­jeme ich za ak­tu­álne, i keď sú nie­kedy staršieho dáta, ako boli eseje Bertranda Russella v prvom a dru­hom čísle.