Kategórie
Humanizmus

165. rokov od vydania ucelenej práce Charlesa Darwina

Charles Darwin sa narodil 12. feb­ru­ára 1809 a zom­rel 19. apríla 1882.

Kategórie
Zošity humanistov

Helmut Schmidt a náboženstvo

Od odchodu z aktívneho politického života (1982) publikoval bývalý piaty nemecký kancelár Helmut Schmidt do svojej nedávnej smrti (2015) počas 33 rokov takmer neu­ve­ri­teľ­ný počet 30 knižných titulov, ktoré boli väčšinou best­sellermi a absol­vo­val 80 rozho­vo­rov, ktoré si zaslúžili uve­rej­nenie.

Kategórie
Zošity humanistov

Človek je fanatik zmyslu

Darwinova koncepcia evolúcie prirodzeným výberom je jednoduchá: Vo svete sa vyskytujú rozmanité entity – veci a javy. Vyskytujú sa dovtedy, kým nezaniknú.

Kategórie
Zošity humanistov

Ateisti pred Darwinom

Vo svojej knihe Slepý hodinár (“The Blind Watch­maker”) z roku 1986 Richard Dawkins vyznáva svoje vtedajšie presvedčenie, že by si nevedel predstaviť, že by bol ateistom pred Darwinom.

Kategórie
Zošity humanistov

Akým že veriacim sa stal Antony Flew?

Od roku 2001 kolujú svetom chýry, že legen­dárny britský ateista, ktorý 50 rokov po­pie­ral existenciu boha a písal o tom best­sellery, kon­ver­toval a stal sa veriacim. Priateľ a po­kra­čo­vateľ Bertranda Russella opa­ko­vane odmietal tieto povesti, ale na iných miestach vy­vo­lával pri­naj­menšom po­chyb­nosti o svojom vyznaní.

Kategórie
Humanizmus

Sme nástroje sebeckých génov

„Môžeme ale rebelovať,“ hovorí biológ Dawkins.

Kategórie
Knihy

Gerard Cheshire – Evolúcia

Malé dejiny veľkej myšlienky.

Kategórie
Humanizmus

„Kresťan“ Darwin

A jeho nekresťanská evolučná teória.

Kategórie
Osobné

Adam, Eva, rebro a tak?

Čo nám prináša „život“.

Kategórie
Humanizmus

Vyučujte Darwina, pokiaľ je ešte čas

Žiadajú britskí vedci.