Kategórie
Zošity humanistov

Boli tu mimozemšťania?

Nedávno som počul historku, že pred dávnymi vekmi navštívili našu v tom čase ešte sterilnú Zem mimozemšťania a naočkovali jej dnešný život.

Kategórie
O politike

Snaha zaviesť teokraciu na Slovensku

Ľudia, dávajte si veľký pozor na bigotných fanatikov!

Kategórie
Zošity humanistov

Antiteizmus

Z verejnej diskusie medzi Christopherom Hitchensom a re­ve­ren­dom Al Sharptonom.

Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

Aj my (humanisti) a demokracia

O demokracii sa píše (akademik M. Čič v Li­te­rár­nom (dvoj)­týž­den­níku [L(d)T] roč. XXI, č. 23 – 24, s. 1), že pri nej „vstu­pujú do ži­vo­ta jed­not­liv­cov… aj kon­fe­sio­nál­ne teórie, prak­tiky a skutky.“

Kategórie
O politike

Majme sa na pozore pred náboženským fundamentalizmom

Bigotný fanatizmus stupňuje svoju ne­ná­visť naj­mä pred voľ­bami.

Kategórie
Osobné

Znovuzrodený kresťan Dahmer

Jeffrey Dahmer bol viac­ná­sob­ný vrah.

Kategórie
Zošity humanistov

Hlboko veriaci neverec Einstein

Esej V. L. Ginzburga „O ateizme, materializme a ná­bo­žen­stve“ v Zošitoch humanistov č. 80 vyvolala protest čitateľa Dominika Filippa proti údaju, že Einstein bol ateista.

Kategórie
Humanizmus Knihy

Boh ako psychický vírus

Recenzia knihy.

Kategórie
Humanizmus

Ako náboženská viera zabíja rozum

Niektorí katolíci (možno aj iní kresťania, teisti) majú primitívne vedomosti o ateizme.

Kategórie
Osobné

Čo je náboženstvo?

Očami umelca.