Kategórie
Osobné

Teologické okienko I.

Ako mám rozumieť jednej vete z biblie: List Rimanom 4, 5?