Kategórie
Humanizmus

Náboženská viera v Česku

Zaujal ma názor, ktorý na Facebooku napísal užívateľ Praot Kráťa.

Napísal:

„V odpovedi na náboženskú vieru deklarovalo 18,7 % z tých, ktorí otázku vyplnili, že sú veriaci a hlásia sa k cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Odpoveď ‚bez ná­bo­žen­skej viery‘ tvorila viac než dve tretiny (68,3 %) odpovedí. Vyplnenie otázky na ná­bo­žen­skú vieru bolo dobro­voľné. Nevyplnenú ju nechalo 30,1 % osôb. Pri sčí­taní v roku 2011 to bolo 44,7 %.“

Obyvateľstvo podľa náboženskej viery v Česku
Obyvateľstvo podľa náboženskej viery v Česku.

Zdroj: Náboženská viera.

Praot Kráťa položil otázky?

„Prečo mi je vnucované nejaké slávenie náboženských sviatkov? Konkrétne dnes Veľký piatok? Prečo sa neoslavuje dajme tomu letný slnovrat? Na toto by malo byť referendum, a nie na vystúpenie z EÚ či ďalšie nezmysly.“

Reagoval som na neho slovami:

„Skvelá poznámka. Je to choré, ale na Slo­ven­sku sa držia toho, že 70 % sú veriaci, kresťania. A tak obchody musia byť zatvorené.“

Je to smutné, keď len 18,7 % sú nábožní, a štát, presnejšie politici, sa zubami nechtami držia doktríny o pre­sa­dzo­va­ní ná­bo­žen­ských ide­o­ló­gií v spo­lo­čen­skom živote.

Vyzerá to tak, že politikom veľmi vyhovuje, ak pospolitý ľud je nábožný. Keď sa „veriaci“ zaujíma o svoje náboženstvo, menej sa zaujíma o po­li­ti­ku, a to práve politikom vyhovuje.

Ty sa modli, a nestaraj sa do toho, aké zákony schva­ľu­je­me!!!

Keď je človek povedzme humanista, teda „bez ná­bo­žen­skej viery“, tak má čas sledovať politické dianie v spo­ločnosti. A aj razantnejšie ako nábožný reaguje na neblahé vplyvy rôznych politikov.

Jeden človek nespraví veľa, ale keby bolo na Slo­ven­sku 70 % humanistov, mali by sme inú politiku. Podľa mňa lepšiu. Pred­po­kla­dám, že by napríklad došlo k úplnej odluke cirkví od štátu. Že by bolo menej štátnych sviatkov, ktoré sú vyslovene len ná­bo­žen­ské, pres­nej­šie len kresťanské.

Uskutočnia sa raz výrazné zmeny, o ktorých hovorím?


Autor: Ján Parada.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *