Kategórie
Humanizmus Osobné

Osemsmerovka č. 1

Zapojte sa do súťaže o vecné ceny.

Kategórie
Osobné

Generačné rozdiely

All throughout history the older generation has complained about the younger generation. During ancient Egypt’s 18th Dynasty, the older people were complaining that the younger people were disrespectful, and that morality was in decline. In North America, during the days of the Puritans, older people complained that the youth were headed for disaster. They complained about young people’s slang – they used “good bye” instead of “God bless you,” for example. — Norm R. Allen Jr.

Kategórie
Osobné

Anatómia tyranie a prípad Donalda Trumpa

The Constitution of the United States established a democracy with clear separation of powers between the three branches of government. Nevertheless, achieving a democracy still depends upon the citizens and certain qualities of the elected officials. This essay examines several famous historical leaders identified as tyrants by noted historians, and describes the common strategies all of them used to gain autocratic power in diverse societies. The president of the United States, Donald Trump, is then shown to have applied the same strategies to gain autocratic power in this country.

Kategórie
Humanizmus Knihy

Etika dokonalosti

Čo je hodnota?

Až doteraz sme hovorili o všeobecných morálnych pravidlách, ktoré sa vyvinuli v civilizovaných spoločnostiach a ktoré musí brať do úvahy každá kritická etická myseľ, ak chce dôjsť k rozumnému rozhodnutiu. Keďže sme sa zaoberali morálnym správaním jednotlivca, nechali sme bokom otázku osobného dosiahnutia úrovne dobrého života a otázku úlohy hodnôt pri etických rozhodovaniach.

Kategórie
Humanizmus

Prečo mám byť morálny?

Úryvok z knihy Zakázané ovocie – Etika humanizmu

Zostáva nám rozriešiť ešte jednu dôležitú otázku v oblasti maloskupinových vzťahov, a preto sa vrátim k prvotným základným povinnostiam a opýtam sa: „Prečo mám byť morálny?“ Na čom sa zakladajú moje záväzky a povinnosti voči mojim spoluobčanom? Túto otázku nástojčivo kladú humanistom na jednej strane veriaci a na druhej strane skeptici. Teisti hlásajú, že majú vyriešený problém povinnosti: máme dodržiavať morálne predpisy, lebo to prikazuje boh. To považujú za odôvodnenie morálnych povinností a to má pre nich normatívnu silu. Trvajú na tom, že bez tohto základu by nebolo dôvodu byť morálnym a nebolo by rozdielu medzi dobrom a zlom. Takto sa naturalistom a humanistom pripisuje zdanlivá rozpačitá neistota, keď teisti tvrdia, že ak si odmyslíme boha, zrušíme dôvody pre mravnosť.

Kategórie
Humanizmus

Zomrel Paul Kurtz

1925 – 2012.

Smútime nad odchodom Dr. Paula Kurtza. Zomrel vo veku 86 rokov v sobotu 20. októbra 2012 vo svojom dome v Amherste, New York, USA.

Kategórie
Humanizmus

Humanistické zásady

Nerobiť zle iným ľuďom.