Kategórie
Tlačové správy

Efektívne čerpanie eurofondov je pre vládu priorita

Vďaka podpisu memoranda bude Slo­ven­sko bližšie spo­lu­pra­co­vať s Poľskom, jednou z naj­ús­peš­nej­ších krajín v EÚ.

Kategórie
Tlačové správy

Ako sa za predošlých 100 rokov menila slovenská populácia (2)

Slovensko stále vzdelanejšie!

Kategórie
Tlačové správy

V zdaňovaní podielových fondov sme boli svetovým unikátom

Naša novela to zmenila.

Kategórie
Tlačové správy

Pivovar Šariš z nového Fondu podporí prospešné projekty v Prešovskom kraji viackrát ročne

Tento rok môžu neziskové organizácie, nadácie či ob­čian­ske zdru­že­nia pri­hla­so­vať svoje pro­jekty v prvom ter­míne do 21. au­gusta.

Kategórie
Tlačové správy

Opatrenia vlády na efektívne čerpanie eurofondov prinášajú výsledky

Najväčší nárast v čerpaní má re­gio­nálny ope­račný program IROP, ktorý riadi MIRRI SR.

Kategórie
Tlačové správy

Prečo máme viac vdov?

Viac ovdovených žien – ďalšiu prí­le­ži­tosť na sobáš mali vždy viac muži ako ženy!

Kategórie
Tlačové správy

Vyjadrenie k zavádzajúcim informáciám zo strany vlády

Po fiasku na ministerstve vnútra sa vláda s pod­po­rou Progre­sív­neho Slo­ven­ska, SAS a KDH uchyľuje ku klamstvám a za­vá­dza­niu ľudí pri euro­fondoch.

Kategórie
Humanizmus Knihy Zošity humanistov

Paul Kurtz – Zakázané ovocie: Etika humanizmu (4. časť)

K teórii a praxi humanistickej výchovy.

Kategórie
Tlačové správy

Sedem európskych krajín sa spojilo kvôli podpore výstavby Európskeho slnečného ďalekohľadu

Zástupcovia deviatich výskumných inštitúcií zo siedmich európskych krajín dnes v Santa Cruz de Tenerife (Španielsko) pod­pí­sali zakla­daciu listinu nadácie “EUROPEAN SOLAR TELESCOPE – FUNDACIÓN CANARIA” (Nadácia EST).

Kategórie
Tlačové správy

Vyzývame ministra dopravy, aby preveril zmluvu s firmou SkyToll

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SASKA) k výzve na mi­nis­tra dopravy, aby preveril zmluvu s firmou SkyToll.