Kategórie
Tlačové správy

Pivovar Šariš rozdelí z nového Fondu granty na verejnoprospešné projekty

Dokončenie petangového ihriska, nová turistická in­for­mač­ná ta­bu­ľa či pod­po­ra účasti žien na ve­rej­nom živote.

Kategórie
Tlačové správy

Záchrana sladovníckeho jačmeňa pokračuje

Záujem farmárov o projekt PRE JAČMEŇ rastie.

Kategórie
Tlačové správy

Prazdroj premieňa vyzbierané plechovky na nové

Tie majú až o polovicu nižšiu uhlíkovú stopu.

Kategórie
Tlačové správy

Novým finančným riaditeľom Plzeňského Prazdroja je Adam Legerský

Plzeňský Prazdroj má nového finan­čného ria­di­te­ľa. Od ok­tóbra sa ním stal Adam Legerský, ktorý sa do firmy vracia po troch rokoch. Vo funkcii strieda Karinu Přibylovú.

Kategórie
Tlačové správy

Leto čapovanému pivu prialo

Prazdroj hlási vzostup sezónnych prevádzok.

Kategórie
Tlačové správy

Špičkové pivo v príjemnom prostredí

Interiérové riešenie na mieru Slo­vá­kom ľudí láka.

Kategórie
Tlačové správy

Reštaurácie trápia nižšie návštevy aj šetrnejší hostia

Prazdroj preto spustil unikátny po­ra­den­sko-vzde­lá­va­cí portál pre ti­sícky pod­nikov.

Kategórie
Tlačové správy

Pivovar Šariš z nového Fondu podporí prospešné projekty v Prešovskom kraji viackrát ročne

Tento rok môžu neziskové organizácie, nadácie či ob­čian­ske zdru­že­nia pri­hla­so­vať svoje pro­jekty v prvom ter­míne do 21. au­gusta.

Kategórie
Tlačové správy

Rok 2022 bol pre Plzeňský Prazdroj Slovensko dobrý

Rástol záujem o prémiové značky.

Kategórie
Tlačové správy

Pivovar Šariš zmodernizoval kotolňu za 1,2 milióna eur

Je pripravený prejsť na alternatívne zdroje energie.