Kategórie
Tlačové správy

Novým finančným riaditeľom Plzeňského Prazdroja je Adam Legerský

Plzeňský Prazdroj má nového finan­čného ria­di­te­ľa. Od ok­tóbra sa ním stal Adam Legerský, ktorý sa do firmy vracia po troch rokoch. Vo funkcii strieda Karinu Přibylovú.

Kategórie
Tlačové správy

Leto čapovanému pivu prialo

Prazdroj hlási vzostup sezónnych prevádzok.

Kategórie
Tlačové správy

Špičkové pivo v príjemnom prostredí

Interiérové riešenie na mieru Slo­vá­kom ľudí láka.

Kategórie
Tlačové správy

Reštaurácie trápia nižšie návštevy aj šetrnejší hostia

Prazdroj preto spustil unikátny po­ra­den­sko-vzde­lá­va­cí portál pre ti­sícky pod­nikov.

Kategórie
Tlačové správy

Pivovar Šariš z nového Fondu podporí prospešné projekty v Prešovskom kraji viackrát ročne

Tento rok môžu neziskové organizácie, nadácie či ob­čian­ske zdru­že­nia pri­hla­so­vať svoje pro­jekty v prvom ter­míne do 21. au­gusta.

Kategórie
Tlačové správy

Rok 2022 bol pre Plzeňský Prazdroj Slovensko dobrý

Rástol záujem o prémiové značky.

Kategórie
Tlačové správy

Pivovar Šariš zmodernizoval kotolňu za 1,2 milióna eur

Je pripravený prejsť na alternatívne zdroje energie.

Kategórie
Tlačové správy

Novou riaditeľkou ľudských zdrojov Plzeňského Prazdroja je Zuzana Balejová

Na pozíciu riaditeľky ľudských zdrojov v spo­loč­nosti Plzeňský Prazdroj nastúpila Zuzana Balejová.

Kategórie
Tlačové správy

Na Slovensku pribúdajú inovatívne postupy agrolesníctva

Vďaka projektu PRE JAČMEŇ pribúdajú stromy aj v poľ­no­hos­po­dárskej krajine.

Kategórie
Tlačové správy

Lepšie podmienky pre sladovnícky jačmeň

Prazdroj pokračuje v jeho záchrane.