Kategórie
Tlačové správy

Nadácia SPP rozdelila 200 tisíc eur na podporu komunít

Prostredníctvom grantového programu „SPPoločne pre komunity“ podporí až 118 or­ga­ni­zá­cií, ktorým nie je ľaho­stajné, ako funguje svet okolo nás, pričom do pod­po­re­ných aktivít sa zapojí viac ako 70 tisíc ľudí.

Nadácia SPP rozdelila až 200 tisíc eur na rozvoj regiónov, re­vi­ta­li­zá­ciu životného prostredia a zlep­šenie kvality života ľudí na Slovensku. Prostredníctvom grantového programu „SPPoločne pre komunity“ podporí až 118 organizácií, ktorým nie je ľahostajné, ako funguje svet okolo nás, pričom do pod­po­re­ných aktivít sa zapojí viac ako 70 tisíc ľudí. Výsledky tohto grantového programu komunikuje nadácia na svojom webe.

Nadácia SPP, ktorá nedávno oslávila 20. výročie, vie, že keď sa ľudia spoja, dokážu spraviť úžasné veci. Preto vytvorila grantový program špecificky určený na podporu komunít. Ide o re­gio­nálne zameraný verejno­prospešný grantový program, prostredníctvom ktorého nadácia podporuje projekty aktívnych ľudí a komunít zo všetkých kútov Slovenska. Vďaka prostriedkom z grantu sa môžu zrealizovať projekty, ktoré prispejú k oživeniu komunitného, kultúrneho alebo športového života v mestách a obciach na celom Slovensku.

„Ľudia na Slovensku sú úžasní a vidno, že sa dokážu spojiť pre dobrú vec. Do toho­ročného kola grantového programu prihlásili žiadatelia neuveriteľných 671 projektov, preto sa Správna rada nadácie rozhodla navýšiť alokovanú sumu na dvoj­ná­so­bok,“ povedala správkyňa Nadácie SPP, Eva Guliková.

„Chceme, aby naša krajina bola lepším miestom pre život, aj vďaka aktívnym komunitám, ktoré sa zameriavajú na skrášlenie svojho okolia, udržiavanie tradícií, či spájanie generácií. Podporu dostanú najmä inovatívne a zmysluplné nápady, ktoré zvýšia kvalitu života ľudí a komunít v regiónoch. Tento rok prevažovali medzi podporenými projektmi napríklad témy rozvoja komunitných aktivít, podpora ekovýchovy, vytváranie priestorov na stretávanie sa v miestnej komunite, podpora zdravého životného štýlu a zlepšenie životného prostredia v konkrétnej lokalite,“ dodala Eva Guliková.

O finančnú podporu sa mohli uchádzať organizácie, občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy, všetky stupne školských zariadení až po vysoké školy, ale aj kultúrne inštitúcie, múzeá, knižnice, galérie, kultúrne-osvetové strediská a rovnako aj mestá či obce. Každý žiadateľ či žiadateľka mohli predložiť len jeden projekt. Do procesu hodnotenia bolo zapojených celkovo 22 externých hodnotiteľov. Aktivity podporených projektov musia byť zrealizované do konca októbra 2023.

Výsledky podpory a bližšie informácie o programe sú uverejnené na stránke Grantový program SPPoločne pre komunity – Nadácia SPP.


Autor: SPP.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *