Kategórie
Tlačové správy

Byrokratickú záťaž zvýšili pandemické opatrenia

Inštitút INESS už po šiestykrát uverejnil výsledky projektu Byrokratický index.

Kategórie
Tlačové správy

Slovenskí stredoškoláci sa presadili v medzinárodnej konkurencii a vybojovali prvé dve miesta v medzinárodnej Ekonomickej olympiáde

16. – 18. septembra 2021 sa konalo tretie medzinárodné finále Ekonomickej olympiády. Podujatie sa kvôli medzinárodnej účasti a pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácii konalo online. Slovensko výborne reprezentovali piati študenti, z ktorých dvaja obsadili prvé dve medailové priečky.

Kategórie
Tlačové správy

Rastúce ceny elektriny sú príkladom nákladov dekarbonizácie

Vo štvrtok 9. septembra sa v priestoroch hotela Radisson Blu Carlton v Bratislave uskutočnila expertná medzinárodná konferencia Priemysel na odchode?, ktorú organizoval inštitút INESS v partnerstve s Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy a pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.

Kategórie
Tlačové správy

Ekonomická olympiáda otvára brány 5. ročníka

V boji proti dezinformáciám a hoaxom je kritické myslenie v oblasti ekonómie kľúčové. Súčasťou snahy o budovanie občianskej spoločnosti by nevyhnutne malo byť aj vzdelávanie mladších generácií. Preto INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz už niekoľko rokov organizuje vzdelávacie podujatie Ekonomická olympiáda. Napriek tomu, že pandemická situácia posledné dva roky vzdelávací proces po mnohých stránkach sťažila, podarilo sa nám v uplynulom školskom roku zorganizovať už štvrtý, doposiaľ najúspešnejší ročník olympiády.

Kategórie
Tlačové správy

Pripomienky INESS k „reformnej zdravotníckej novele“

30. augusta sa skončilo medzirezortné pripomienkové konanie k novele Zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti. Z pracovných dôvodov ho volajme „reformná zdravotnícka novela“ – sú v ňom totiž zahrnuté rozsiahle zmeny týkajúce sa kategorizácie nemocníc, všeobecných lekárov, či Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Kategórie
Tlačové správy

Desatoro otázok pre ministra práce k zvyšovaniu minimálnej mzdy

Zo zvyšovania minimálnej mzdy sa stal každoročný jesenný folklór. Minimálna mzda je však zlý nastroj na naplnenie dobrého cieľa. Zvyšovanie príjmov ľuďom s nízkymi mzdami prostredníctvom centrálnej, plošnej a povinnej cenovej regulácie nutne prináša so sebou nezamýšľané dôsledky. Tými najčastejšie býva zánik pracovných miest a brzdenie vzniku nových, zvyšovanie cien tovarov a služieb a obmedzenie možnosti rôznym znevýhodneným skupinám obyvateľstva zaradiť sa do pracovného života v zaostávajúcich regiónoch.

Kategórie
Tlačové správy

Letný Market Finesse

Všadeprítomný princíp vzácnosti zdrojov núti aj v zdravotníctve každodenne riešiť otázku, ktoré potreby budú uspokojené skôr, ktoré neskôr, a ktoré nebudú uspokojené vôbec.

Kategórie
Tlačové správy

Podnety Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz k novele zákona č. 363/2011 Z. z.

V rámci verejnej diskusie k chystanej novele „liekového“ zákona 363/2011 zaslal INESS Ministerstvu zdravotníctva SR súbor 8 podnetov s opatreniami.

Kategórie
Tlačové správy

Reformný reštart v zdravotníctve

Od roku 2006 sa diskusia o slovenskom zdravotníctve pohybuje v istom názorovom vákuu. Bavíme sa veľa o chybách či potrebách, ale nebavíme sa o tom, aký systém vlastne chceme. Aké sily v ňom majú pracovať, kto má mať akú úlohu.

Kategórie
Tlačové správy

Vývoj na trhu práce po Covide-19

Trh práce momentálne na Slovensku nie je téma. Pri pohľade na vývoj miery nezamestnanosti sa zdá, že pacient je stabilizovaný. Za ostatný pol rok vzrástla miernym tempom z 8,14 na 8,47 %. Ak sa objavujú nejaké správy o trhu práce, tak sú témou neobsadené voľné pracovné miesta a nedostatok zamestnancov. Tento pohľad z lietadla však skresľuje skutočný vývoj.