Kategórie
Tlačové správy

Monokultúra, domestikácia a evolúcia v školstve

Nová publikácia od INESS.

Kategórie
Tlačové správy

V tohoročnej Ekonomickej olympiáde zvíťazil Samuel Jurčišin z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave

Ekonomická olympiáda aj tento rok vzbudila záujem u viac ako 10 tisíc mladých Slovákov a Sloveniek; a pomohla im získať oce­ne­nie a uzna­nie za svoje ve­do­mosti a schop­nosti v oblasti eko­nó­mie a financií.

Kategórie
Tlačové správy

Blíži sa 6. finále Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov

Kedy to v živote použijem?“ – otázka, ktorá sa vynára mnohým študentom pri učení sa hlavných miest spamäti či analýze Hviezdo­sla­vo­vých básní.

Kategórie
Tlačové správy

Servisné poukážky, nástroj ktorý nefunguje

Jedným z nástrojov na podporu so­ciál­neho pod­ni­ka­nia sú servisné poukážky, ktorých účelom je podpora dopytu po službách zo sociál­nych pod­nikov.

Kategórie
Tlačové správy

Rodina získa za prvých 5 rokov 91-tisíc eur

Medzi poslaneckými návrhmi pribudol nový návrh poslanca Igora Matoviča, v ktorom navrhuje zníženie daňo­vého zaťa­ženia matiek, mladých ľudí a trvalé zave­denie zvýše­ného daňo­vého bonusu.

Kategórie
Tlačové správy

Market Finesse, číslo 2 z roku 2023

Vyšla nová publikácia Ako prelomiť ľady v školstve.

Kategórie
Tlačové správy

Market Finesse, ročník 18, číslo 1

Správy z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz.

Kategórie
Tlačové správy

Inovatívne lieky – právne a etické otázky

INESS v decembri 2022 vydal knihu Kataríny Fedorovej pod názvom Inovatívne lieky – právne a etické otázky.

Kategórie
Tlačové správy

Verejné zdravotníctvo by malo pracovať s prioritami

Čo má väčšiu prioritu? Finančná alebo geografická dostupnosť? Kvalita alebo kvantita? Čo by malo byť jednoznačne zadarmo a naopak, za čo si je slovenský pacient-poistenec-spotrebiteľ ochotný priplatiť?

Kategórie
Tlačové správy

Novinky z časopisu Market Finesse september – október 2022

Za vynechaním septembrového čísla nie je nič iné ako nedostatok času.