Kategórie
Tlačové správy

Monokultúra, domestikácia a evolúcia v školstve

Nová publikácia od INESS.

Monokultúra, domestikácia a evolúcia v školstve
Monokultúra, domestikácia a evolúcia v školstve.

Školstvo je ostatné roky zahltené aktuálnymi problémami a parciálnymi výzvami. Pandémia, zatváranie škôl, prílev utečencov pred vojnou, rast nákladov a tak ďalej. V tomto víre aktuálnych udalostí akosi neostáva čas na za­de­fi­no­va­nie fun­da­men­tálnych problémov školstva, hľadanie ich príčiny a de­fi­no­va­nie riešení a vízií do budúcnosti.

A to sú práve témy našej novej pub­li­ká­cie Mono­kul­túra, do­mes­ti­ká­cia a evo­lú­cia v školstve. Autorom je Róbert Chovanculiak (4/2023).

Opisuje základný problém školstva, definuje jeho príčinu, navrhuje riešenie a ukazuje možné výsledky. Problémom je mono­kultúra vzde­lá­va­nia za­prí­či­ne­ná do­mes­ti­ká­ciou štátom. Rie­še­ním je rozmra­zenie evo­lú­cie, ktorej výsledkom bude diver­zita vo vzde­lá­va­ní.

Táto diverzita môže nabrať veľa foriem. Vo svete sú známe príklady veľmi roz­diel­nych modelov škôl:

  • Škola ako Amazon
  • Škola ako komunita
  • Škola ako McDonald′s
  • Škola ako Michelin

Autor: INESS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *