Kategórie
Tlačové správy

Investorov trápi (ne)zdaňovanie ETF fondov

Štát v prístupe k nim už roky zlyháva.

Kategórie
Tlačové správy

Dane sa dajú optimalizovať ľahko a efektívne

Slovenské firmy to však stále nevedia.

Kategórie
Tlačové správy

Investovanie čaká od nového roka zmena

Európsky parlament umožnil do nie­kto­rých alter­na­tív­nych fon­dov vstu­po­vať aj ši­ro­kej ve­rej­nosti.

Kategórie
Tlačové správy

Odborníci na investovanie a reality odporúčajú investovať do bytov a logistických hál

Potenciál kancelárskych priestorov bude skôr padať.

Kategórie
Tlačové správy

Slováci čoraz viac investujú do zahraničných nehnuteľností

Pozor však na legislatívu a na dane!

Kategórie
Tlačové správy

Firmy môžu do decembra požiadať EÚ o refundáciu poplatkov na registráciu novej ochrannej známky, ktorá bude chrániť ich značku pred zneužitím

Malé a stredné firmy, ktoré si chcú zaregistrovať na Slovensku, v EÚ alebo vo svete svoju ochrannú známku, môžu požiadať o európsky grant na kompenzáciu registračného poplatku až do výšky 1 000 eur.

Kategórie
Tlačové správy

Novela zákona o dani z príjmov má množstvo dier a nejasností

Výmena kryptomien sa bude musieť napokon zdaňovať .

Kategórie
Tlačové správy

Novela zákona o dani z príjmov ušetrí peniaze na daniach, vyžiada si však náklady na konzultantov

Parlament prijal novelu zákona o dani z príjmov, ktorá od nového roka zníži vo via­ce­rých oblastiach daňovo-od­vo­do­vé zaťaženie.

Kategórie
Tlačové správy

Prinesie MiCA regulácia väčšiu mieru transparentnosti a ochrany pre investorov?

Svet kryptoaktív v celej Európskej únii, a teda aj na Slo­ven­sku, čakajú jed­not­nej­šie pravidlá.

Kategórie
Tlačové správy

Nadchádzajúce parlamentné voľby môžu mať vplyv aj na to, či mladé firmy zotrvajú na Slovensku

Ak by po najbližších parlamentných voľbách vznikla vláda z po­li­tických strán, ktoré zľahčovali COVID-19, a ktoré dnes šíria pro­ruskú rétoriku vnímania vojny na Ukra­jine, viac ako tretina mladých, inovatívnych slo­venských firiem by ihneď začali realizovať kroky smerujúce k pre­su­nu­tiu svojho podnikania zo Slo­venska do za­hra­ničia.