Kategórie
Tlačové správy

Na kvalitnejší život v slovensko-maďarskom pohraničí ide z prvej výzvy Interreg HU-SK viac ako 50 miliónov eur

Eurofondy sú určené na podporu ochrany prírody, kultúrneho dedičstva či na zmier­ňo­va­nie rizík prírodných katastrof.

Podporujeme rozvoj a budovanie spolupráce s našimi susedmi. V cez­hra­ničnom programe Interreg s Ma­ďarskom je v novom programovom období vyhlásená už prvá výzva. Viac ako 50 miliónov eur je v nej určených na projekty v po­hra­ni­čí, ktoré sa venujú ochrane prírody, bio­diverzity či miestneho kultúrneho dedičstva ako aj pred­chá­dza­niu rizikám prírodných katastrof.

„Eurofondové programy Interreg dlho­ročne podporujú zlepšovanie susedských vzťahov Slovenska s okolitými krajinami. Z prvej výzvy z programu cezhraničnej spolu­práce s Maďarskom prispejeme na spo­ločné cez­hra­ničné projekty ochrany prírody a kultúrneho dedičstva či na zelené riešenia. Z celkového 161-miliónového rozpočtu programu Interreg Maďarsko-Slovensko tento rok vyhlásime aj výzvu z Fondu malých projektov venovanú miestnym iniciatívam, ktoré sa venujú zatraktívneniu slovensko-maďarského pohraničia,“ povedal minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík.

Výzva je otvorená do polovice augusta a projekty možno prihlásiť do troch hlavných oblastí – ochrana a za­cho­va­nie prírodného kapitálu (podpora 13,1 milióna eur), predchádzanie rizikám katastrof (podpora 15,4 milióna eur) a ochrana miestneho dedičstva (podpora 21,7 milióna eur). Podmienkou je, aby projekty a ich výstupy boli plánované v partnerstve aspoň jedného subjektu zo Slovenska aj z Maďarska a mali cezhraničný presah, spoločné ciele či riešenia.

Záujemcovia o výzvu môžu navštíviť informačné dni programu Interrreg HU-SK, ktoré popri podrobnostiach o výzve ponúknu tiež workshopy na vy­hľa­dá­va­nie partnerov. Infor­mačné dni sa uskutočnia 30. mája 2023 v Buda­pešti, 31. mája v Bra­tislave a 6. júna v Košiciach. Viac podrobností o výzve a infor­mačných dňoch možno nájsť na stránke Výzvy.

Ďalšie výzvy z programu cezhraničnej spolupráce s Maďarskom sú plánované na rozvoj turizmu, podporu sociálnych inovácií pre znevýhodnené a zraniteľné skupiny, rozvoj inkluzívneho a kvalitného vzdelávania, na zlepšenie rodinných a komunitných služieb zdravotnej starostlivosti, cezhraničnú spoluprácu medzi zdravotníckymi zariadeniami či obehové a odpadové hospodárstvo. Prehľad ponúka harmonogram výziev na celé programové obdobie.

V predošlom programovom období sa z Interregu s Maďarskom podporila napr. výstavba štyroch cezhraničných mostov, a to troch cestných mostov cez rieku Ipeľ a cyklomosta cez Dunaj. V pohraničí sa tiež podarilo vybudovať a zmodernizovať 754 kilometrov cyklistických ciest a turistických chodníkov, zrekonštruovať kaštieľ v Želiezovciach či obnoviť park Kerta v Michalovciach.

„Programy Interreg, ktoré máme s Maďarskom, Českom, Poľskom a Rakúskom ako aj s Ukrajinou, ktorá je súčasťou programu NEXT, spájajú a pomáhajú ľuďom na oboch stranách hranice, podporujú rozvoj miestnej ekonomiky a turizmu, do pohraničných regiónov prinášajú nové príležitosti a vyššiu kvalitu života,“ dodal minister Balík.

Programové územie Interreg HU-SK na slovenskej strane zahŕňa päť krajov: Bratislavský kraj, Trnavský, Nitriansky, Bansko­bystrický a Košický. Na maďarskej strane je to osem žúp, a to Budapešť, Pešť, Komárom – Esztergom, Győr – Moson – Sopron, Borsod – Abaúj – Zemplén, Heves, Nógrád a Szabolcs-Szatmár – Bereg.


Autor: MIRRI SR.

Jedna odpoveď na “Na kvalitnejší život v slovensko-maďarskom pohraničí ide z prvej výzvy Interreg HU-SK viac ako 50 miliónov eur”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *