Kategórie
Humanizmus

Už 40-krát si 25. mája svet pripomína Medzinárodný deň nezvestných detí!

Každý rok sa v Európe stratí viac ako 300 000 detí! Ak chceme znížiť toto ohromujúce číslo, je dôležité naučiť deti už v mladom veku zručnosti a znalosti, ktoré potrebujú, aby zostali v bezpečí.

25. máj – Medzinárodný deň nezvestných detí
25. máj – Medzinárodný deň nezvestných detí.

Linka detskej istoty pôsobí na Slovensku už 28. rok a ťažisko jej práce je v podpore a ochrane práv detí a mladých ľudí, v zlepšovaní kvality ich života formou vytvorenia bez­ba­riéro­vého a ľahko dostupného ko­mu­ni­kač­ného priestoru a v pos­ky­to­va­ní bez­platného a dôverného psy­cho­so­ciál­neho poradenstva, informácií, prevencie a krízovej intervencie pre deti, mladých ľudí ako i dospelých v záujme detí.

„Medzinárodne zjednotené tel. číslo 116 000 krízovej linky pre nezvestné deti funguje vo svete od roku 2007. 32 národných organizácií, ktoré tieto krízové linky prevádzkujú, zastrešuje Európska federácia pre nezvestné deti – Missing Children Europe (MCE) – pre Slovenskú republiku túto Krízovú linku prevádzkuje Linka detskej istoty už od roku 2007. Krízová linka 116 000 pre nezvestné deti je k dispozícii NON-STOP a funguje BEZPLATNEANONYMNE,“ vysvetľuje Táňa Ivanič Rybanská, programová riaditeľka Linky detskej istoty.

„Od spustenia krízových liniek 116 000 v roku 2007 odpovedali poradcovia krízových liniek v celej Európe na viac ako 2 milióny hovorov a riešili viac ako 70 tisíc prípadov nezvestných detí,“ píše sa na stránke Missing Children Europe.

„Jedným z príkladov dôležitosti krízových liniek 116 000 v minulom roku je ich úloha v kontexte vojny na Ukrajine. Krízové linky sa ukázali ako nevyhnutné a efektívne pri hľadaní nezvestných ukrajinských detí vďaka ich cezhraničnej koordinácii. Ďalšou otázkou, v ktorej je Európska federácia Missing Children Europe aktívna, je jej výskum a pre­sa­dzo­va­nie boja proti rastúcemu fenoménu on­line groomingu, o ktorom krízové linky informujú, že sa čoraz viac stáva faktorom miznutia detí,“ tvrdí organizácia Missing Children Europe.

Pre koho je Krízová linka 116 000 určená?

Je určená pre deti stratené, hľadané, na úteku, ako i pre ich rodičov, príbuzných a ďalších dospelých.

Kedy môžeš volať na tel. číslo 116 000?

Môžeš volať hocikedy – cez deň, v noci, cez týždeň, aj cez víkend. Volaj, ak si sa ocitol mimo domov a potrebuješ pomoc, ak si na úteku alebo uvažuješ o úteku. Hovor je bezplatný a dôverný, nebude nahrávaný a môžeš ho hocikedy ukončiť.

***

Nadväzujúcim projektom Linky detskej istoty k problematike nezvestných detí, bola realizácia zavedenia pohotovostného systému AMBER Alert Slovensko – Dieťa v ohrození života!, ktorý Linka detskej istoty realizovala v spolupráci s PZ SR a Nadáciou AMBER Alert Europe. Výsledkom projektu bolo v roku 2015 pre Slovensko vytvorenie a zavedenie pohotovostného systému na zvýšenie šancí vypátrania a rýchleho a úspešného umiestnenia uneseného/nezvestného dieťaťa v bezprostrednom ohrození života a zdravia do bezpečia.

Aj vy môžete pomôcť zachrániť život dieťaťa! Zapíšte sa a obdržíte informácie v prípade vyhlásenia AMBER Alert Slovensko – zaregistrujte sa cez stránku AMBER Alert Slovensko.

V prípade únosu dieťaťa neznámym páchateľom a pri vyhlásení pátrania Políciou SR s použitím pohotovostného systému ‚AMBER Alert Slovensko – Ďieťa v ohrození života!‘ Doterajšie skúsenosti poukazujú na to, že pri pátraní po unesenom dieťati sú najdôležitejšie prvé hodiny. Ak sa vaše dieťa stratilo, volajte 158 a ihneď kontaktujte najbližší policajný útvar.

Administrátorom tohto pohotovostného systému je pre celé územie Slovenska – odbor pátrania Prezídia Policajného zboru SR v Bratislave. Podporná úloha Linky detskej istoty funguje prostredníctvom Krízovej linky 116 000 pre nezvestné deti v prípade vyhlásenia AMBER Alertu je to: Psychologická a emocionálna podpora rodičov a príbuzných uneseného dieťaťa; Nasmerovanie na relevantné organizácie; Zber informácií od verejnosti (v prípade, že niekto chce anonymne nahlásiť informácie súvisiace s únosom dieťaťa) a nahlásenie informácií odboru pátrania Policajného zboru SR.


Autorka: Mgr. Táňa Ivanič Rybanská.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *