Kategórie
Tlačové správy

Nová výstava v Galérii SPP spája krásu slovenskej krajiny a príbeh človeka

V dielach autorov Milana Stana a Márie Kovalčíkovej – Wilczek objavíte čaro slovenskej prírody i skryté po­sol­stvá v kontexte súčasnej doby.

Kategórie
Tlačové správy

Nadácia SPP prispeje k oživeniu komunitného života v regiónoch na celom Slovensku

Nadácia SPP rozdelí celkovú sumu 200-tisíc eur na rozvoj regiónov, zachovávanie tradícií, revitalizáciu životného prostredia a zlepšovanie kvality života ľudí na Slovensku.

Kategórie
Tlačové správy

Poznáme víťazné pamiatky 17. ročníka súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka

Kultúrnymi pamiatkami roka a držiteľmi ceny Fénix sa v rámci 17. ročníka súťaže stali pamiatky: „Várdomb“ – starý vodojem v Bernolákove, Kaštieľ vo Voderadoch a organ v Kostole sv. Michala archanjela vo Vaďovciach.

Kategórie
Tlačové správy

Ekofond SPP pozná víťazov 2. ročníka súťaže „Greenfluenceri a energia“

Do súťaže sa prihlásilo 45 tímov, ktoré za­bo­jo­va­li o vzde­lá­va­cie pred­sta­ve­nie pre žiakov, finančnú výhru 1 000 eur pre školu a atrak­tívne ceny pre žiakov súťažného tímu, a od­me­nu pre koor­di­ná­tora pro­jektu.

Kategórie
Tlačové správy

Nadácia SPP v novom ročníku komunitného grantu zdvojnásobí svoju podporu

Grantový program SPPoločne pre ko­mu­nity s pod­ti­tu­lom Spoznaj svoj región, svoju obec, svoje mesto, je určený na rozvoj regiónov, za­cho­vá­va­nie tradícií, re­vi­ta­li­záciu životného prostredia a zlep­šo­vanie kvality života ľudí na Slo­ven­sku.

Kategórie
Tlačové správy

Nadácia SPP uverejnila výsledky programu Športuj aj ty!

Šport a pohyb sú súčasťou zdravého životného štýlu.

Kategórie
Tlačové správy

Víťazom hlasovania verejnosti o najkrajšiu pamiatku roka je Kúria Andrássyovcov v Gombaseku

V 17. ročníku súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka získa ocenenie Fénix – Cena Nadácie SPP Kúria Andrássyovcov v Gom­ba­seku. Rozhodlo o tom 20 422 hlasov z cel­ko­vého počtu rekor­dných 90 353 odovzda­ných hlasov.

Kategórie
Tlačové správy

Jedinečná výstava Momenty, svetlá a tiene spojí tvorbu dvoch autoriek

Galéria SPP prináša jarnú výstavu dvoch výrazných slovenských výtvarníčok, Andrey Ehret a Ivany Orviskej.

Kategórie
Tlačové správy

Verejnosť rozhodne, kto získa ocenenie Fénix – Cena Nadácie SPP

Nadácia SPP opäť umožní verejnosti hlasovať za najkrajšiu obnovenú kultúrnu pamiatku.

Kategórie
Tlačové správy

Nadácia SPP opäť otvára grantový program Športuj aj Ty!

Nadácia SPP spúšťa nový ročník grantového programu „Športuj aj TY“ na pod­po­ru pohybu detí a mlá­deže, vrátane osôb so zdra­vot­ným zne­vý­hod­ne­ním.