Kategórie
Tlačové správy

Fond na spravodlivú transformáciu je pre hornú Nitru jedinečnou príležitosťou

Viac ako 225 miliónov eur pôjde na nové pracovné miesta, odborné vzdelávanie, zelené riešenia aj likvidáciu en­vi­ro­zá­ťa­ží. Prvé výzvy z nových euro­fondov budú vyhlásené už v priebehu niekoľkých týždňov.

Prievidza – Tradičný banícky región horná Nitra čakajú veľké zmeny. Do konca roka sa tu má ukončiť ťažba hnedého uhlia a jeho spaľovanie pre ener­ge­tické účely, čo bude mať zásadné eko­no­mické a spo­lo­čenské dopady. Ich riešenie bude fi­nan­co­va­né z Fondu na spra­vod­livú trans­for­má­ciu, ktorý je súčasťou nových euro­fondov. Minister investícií a regionálneho rozvoja Peter Balík dnes navštívil hornú Nitru a s predstaviteľmi samospráv, Hornonitrianskych baní a ďalších zamestnávateľov rokoval o možnostiach, ktoré Fond na spravodlivú transformáciu pre ľudí v regióne prinesie.

„Nové eurofondy znamenajú veľkú príležitosť pre našu krajinu a špeciálne pre región hornej Nitry, ktorý spolu s Košickým a Bansko­bystrickým krajom získa špeciálnu euro­fondovú podporu z Fondu na spravodlivú transformáciu. Z celkového objemu 441 miliónov eur pôjde viac ako 225 miliónov práve hornej Nitre, ktorá prechádza zásadnou zmenou. Tento rok sa v regióne po dlhých desať­ročiach ukončí ťažba a spaľovanie hnedého uhlia. Pre túto tradičnú banícku oblasť je to veľká zmena, ale vďaka Fondu na spravodlivú transformáciu máme plán, ako hornú Nitru zmeniť na zdravý a úspešný región,“ vyhlásil minister investícií Peter Balík.

Fond na spravodlivú transformáciu je súčasťou Programu Slovensko, z ktorého budú vyhlásené prvé výzvy už v najbližších týždňoch a prvé milióny eur z nich budú určené aj pre hornú Nitru. Na podporu odborného vzdelávania na stredných školách či prechod na obnoviteľné zdroje energie pôjde v tomto roku takmer 40 miliónov eur.

Počas návštevy regiónu minister Balík navštívil aj Strednú odbornú školu Prievidza, ktorá sa bude môcť uchádzať o podporu z nových eurofondov. Do odborného školstva v regióne pôjde z prvej výzvy 15 miliónov eur, ktoré sa môžu využiť na modernizáciu odborných, priemyselných, zdravotníckych škôl či obchodných akadémií, aktualizáciu vzdelávacích programov či materiálno-technické vybavenie pre školy.

Minister tiež rokoval s riaditeľom Horno­nitrianskych baní Prievidza Petrom Čičmancom a zástupcami samo­správ regiónu. Hovorili o budúcnosti hornej Nitry a oblastiach podpory z Fondu na spravodlivú transformáciu.

Ťažba hnedého uhlia na hornej Nitre bola dlhodobo silne subvencovaná zo štátneho rozpočtu, bola nerentabilná, neefektívna, s výrazným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie obyvateľov. Horná Nitra má dlho­dobo jednu z najhorších kvalít ovzdušia na Slovensku a okres Prievidza sa radí medzi okresy produkujúce najviac emisií základných znečisťujúcich látok.

„Naším spoločným cieľom je zmeniť hornú Nitru k lepšiemu, zabezpečiť pre ľudí pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou, podporiť miestnych zamestnávateľov, malé a stredné podniky, zlepšiť odborné vzdelávanie v regióne. Samostatnou výzvou, pred ktorou stojíme, je odstránenie environ­men­tálnych záťaží, ktoré sa tu za desiatky rokov aktívnej banskej činnosti nahromadili,“ doplnil minister Balík.

Príkladom odstránenia environmentálnych záťaží je revitalizácia brown­fieldov – pozostatkov po priemyselnej či banskej činnosti, akými sú aj odkaliská na hornej Nitre. Práve tu by po revitalizácii mohol vzniknúť veľký foto­voltický park s výkonom až 80 MW.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR) hornú Nitru podporuje tiež z euro­fondov z do­bie­ha­jú­ce­ho programového obdobia. Na rekvalifikáciu a zvyšovanie zručností bývalých zamestnancov baní išlo 12 miliónov eur, na podporu malých a stredných podnikov 18 miliónov eur. Ďalších 20 miliónov išlo na podporu budovania nového centrálneho zdroja tepla pre mestá Prievidza, Nováky a Zemianske Kostoľany. Financované boli tiež prípravné projektové práce na výstavbu obchvatu Prievidze, na čo išlo 23 miliónov eur.

„Celkovo sme ešte zo starých eurofondov na hornej Nitre podporili projekty za viac ako 60 miliónov eur. Som presvedčený, že historickú príležitosť, akú nové eurofondy pre región znamenajú, využijeme naplno,“ dodal minister Balík.

MIRRI SR momentálne eviduje takmer tri stovky projektových zámerov od potenciálnych žiadateľov v regióne. Z toho takmer dve tretiny tvoria projektové zámery zo súkromného sektora. Výraznou pomocou pre uchádzačov o podporu z Fondu na spravodlivú transformáciu je aj zriadenie Regionálneho centra v Trenčíne, kde odborníci MIRRI SR a ďalších rezortov a štátnych úradov poskytnú záujemcom všetky odborné informácie a poradenstvo pre prípravu projektov.


Autor: MIRRI SR.

Jedna odpoveď na “Fond na spravodlivú transformáciu je pre hornú Nitru jedinečnou príležitosťou”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *