Kategórie
Tlačové správy

Reklamácia nábytku nie je za trest

Zariaďujete novú spálňu a posteľ vám dodali v inej farbe, než ste chceli? Kúpili ste si v obchode s nábytkom novú skriňu, ale po zložení vám začala padať na hlavu? Rovnako ako pri iných výrobkoch sa nedostatky nábytku riešia reklamáciou. I ostrieľaný spotrebiteľ by si však mal dať pozor na špecifiká, ktoré taká reklamácia nábytku poskytuje.

Kategórie
Humanistická pomoc

Každá tretia rodina je ohrozená chudobou

Svet ponúka mnoho krásnych destinácií, ktoré sa vyberáme navštíviť. Naj­krajšia desti­nácia zo všet­kých je však bližšie, než si bežne uve­do­mu­jeme… Nie je ňou nič iné, než domov, no nie každý si túto desti­náciu môže dovoliť.

Kategórie
Tlačové správy

Hlasovanie v ankete Strom roka 2023 sa ukončí 30. 9. 2023

Ešte máte pár dní, kedy môžete hlasovať z výberu 12 finalistov.

Kategórie
Tlačové správy

Podnikateľské prostredie

V našom hodnotení volebných programov pred voľbami 2023 nemôže chýbať ani pod­ni­ka­teľské prostredie.

Kategórie
Tlačové správy

Obyvatelia Slovenska žijúci v zahraničí

Národná analytická správa odhaľuje aj obyvateľov, ktorí sa rozhodli trvalo žiť v zahraničí. V predošlých dekádach dochádza k výraznému nárastu počtu obyvateľov Slovenska, ktorí hľadajú nové príležitosti mimo hraníc Slovenskej republiky. Hlavnými dôvodmi sú ekonomické faktory, najmä nedostatok vhodných pracovných miest, nízka úroveň platového ohodnotenia a obmedzené možnosti profesijného rastu.

Kategórie
Humanistická pomoc

Na dovolenke nikdy neboli

Dnes hľadajú vytúženú destináciu – domov.

Kategórie
Osobné

Phil Campbel a jeho maniak

Jeho a moja mánia. Sme na jednej lodi. On hrá, ja počúvam. On tvorí, ja konzumujem. Aké surové, ale tak to je.

Kategórie
Zošity humanistov

Čo nás robí ľuďmi?

Montesquieu (1689 – 1755) povedal, že svojou podstatou je človekom a len náhodou Francúzom.

Kategórie
Zošity humanistov

Čo je zlé na relativizme

Prečo sa najradikálnejšia doktrína post­mo­der­nistov utopila?

Kategórie
Zošity humanistov

Čo hovorí o nás starodávna DNA?

Pionierske štúdie Davida Reicha o staro­dávnej (ancient) DNA idú revo­lu­cio­ni­zovať pred­stavy o ľudských migráciách a identitách populácií.