Kategórie
Tlačové správy

Pôdohospodárstvo

V hodnotení volebných programoch v oblasti pôdohospodárstva sme sa zamerali na 4 kľúčové oblasti, na ktoré by mal program reagovať, aby dokázal posunúť sektor vpred.

Kategórie
Tlačové správy

Podnikateľské prostredie

V našom hodnotení volebných programov pred voľbami 2023 nemôže chýbať ani pod­ni­ka­teľské prostredie.

Kategórie
Tlačové správy

Spoločné hodnotenie zdravotníckych programov 2023

Zdravotníctvo bude po voľbách patriť k naj­dô­le­ži­tejším témam pre novú vládu. Ako k tejto téme pristúpili politické strany vo svojich programoch? Na túto otázku odpovedala skupina piatich zdra­vot­níckych analy­tikov vo svojom hod­no­tení zdra­vot­níckej časti volebných programov.

Kategórie
Tlačové správy

Reakcia Ondreja Dostála na návrh Igora Matoviča

Reakcia poslanca NR SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Ondreja Dostála na opätovné podanie Igora Matoviča 500 eur za voľby.

Kategórie
O politike

Komunistický komunálny odpad

Ako oslovujú komunisti pred komunálnymi voľbami voličov.

Kategórie
O politike

Fico ešte nedozrel na prezidenta

Poznámka k druhému kolu.

Kategórie
Tlačové správy

Volebné preferencie politických strán – jún 2021

Agentúra FOCUS pre reláciu NA TELO uskutočnila v dňoch 2. 6. – 9. 6. 2021 prieskum verejnej mienky formou osobných rozhovorov. Výberovú vzorku tvorilo 1 011 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.